Onoribo-bestuur constateert fraude

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het bestuur van de Vereniging Plantage Onoribo (VPO) wordt al geruime tijd geconfronteerd met huurovereenkomsten en grondtoestemmingsbrieven, waarbij er en zeer waarschijnlijk gebruik wordt gemaakt van digitale handtekeningen. De stukken worden opgemaakt met het brievenhoofd van het vorige bestuur. Dit meldt het VPO-bestuur in een persbericht.

Het is de VPO echter opgevallen dat de stukken worden geantidateerd en door de niet gerechtigde personen ondertekend. Volgens artikel 8 lid 5 van de statuten van de VPO wordt het bestuur in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijkse bestuur. Volgens hetzelfde artikel lid 4, wordt het dagelijkse bestuur uitgemaakt door de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Dit betekent dat bij het aangaan van overeenkomsten, het dagelijkse bestuur, dus de drie bovengenoemde leden, de overeenkomst moeten ondertekenen. Uit een veelheid aan stukken is het de VPO echter opgevallen dat dit niet het geval is.

Er zijn overeenkomsten met derden en erfgenamen aangegaan, waarbij de functie van de penningmeester wordt ingevuld door de ondervoorzitter. In andere gevallen worden de functies van de bestuursleden in het brievenhoofd aangegeven, maar bij de ondertekening verandert de functie.

Ook kreeg de VPO overeenkomsten onder ogen, waaruit blijkt dat de stichting Beheer Tegoeden Plantage Onoribo overeenkomsten aangaat met derden en erfgenamen, maar bij de ondertekening de stempel van de VPO gebruikt, waardoor de belanghebbende de indruk krijgt met de VPO een overeenkomst te zijn aangegaan.

De VPO stelt vast dat overeenkomsten, die niet conform de statuten van de VPO zijn aangegaan, ongeldig zijn en geen rechtskracht bezitten. Ook stukken, waarbij er digitale handtekeningen zijn of worden gebruikt, zijn onwettig. Zij zal daarom tegen de personen die moedwillig deze handelingen plegen, gerechtelijke stappen ondernemen.

De personen die overeenkomsten in handen hebben, waarbij digitale handtekeningen zijn gebruikt, wordt gevraagd zich elke zaterdag tussen 11: 00 uur en 14:00 uur aan te melden op het secretariaat met overlegging van de onwettige overeenkomst, aldus de VPO.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait