Oppositie keurt handeling minister Elias af

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

In De Nationale Assemblee (DNA) heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid, gisteren duidelijkheid verschaft betreffende zaken in de gezondheidszorg. Maar de oppositie is van mening dat er nog veel onduidelijk is. Zij heeft daarom gisteren tevens een motie ingediend, waarin zij de president oproept om te onderzoeken of er geen belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden bij inkopen die gedaan zijn bij Siemens in Nederland. Ook roepen de oppositiepartijen de regering op om in het kader van de crisis binnen de gezondheidssector in samenspraak met de stakeholders, een lijst samen te stellen van goederen die dringend aangeschaft moeten worden met inachtneming van comptabele en financiële regels.
De oppositie diende de motie in op basis van de overweging dat de minister van Volksgezondheid in DNA tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot vermeende aankopen bij het Mungra Medisch Centrum (MMC).
Ook vinden de oppositiepartijen dat de rol van Elias bij deze dienstreis onduidelijk is en dat er met betrekking tot deze aankopen nimmer een openbare aanbesteding is geweest. De oppositie vindt dat ELias informatie moet verschaffen als de geldende procedures en comptabele bepalingen in acht zijn genomen bij de aankopen van apparatuur voor verschillende ziekenhuizen. De oppositie is de mening toegedaan dat er bij de aankoop van apparatuur, prioriteiten gesteld moeten worden door het ministerie van Volksgezondheid.
De oppositie wijst in de motie erop dat de vorige minister van Volksgezondheid had aangegeven, dat de aankopen in de gezondheidszorg ter wille van de efficiëntie planmatig moeten plaatsvinden. Op basis hiervan vindt de oppositie het noodzakelijk dat Elias concreet aangeeft waarom er gekozen is voor apparatuur van Siemens, die volgens informatie van vakdeskundigen en directies van de verschillende ziekenhuizen, niet bekend is. De oppositie stelt dat Elias eerder heeft aangegeven dat Siemens de apparatuur zal voorfinancieren, echter ontbreken de voorwaarden c.q. details hierover. Volgens de oppositie staat de handeling van de minister haaks op de visie van de president zoals verwoord is in de Jaarrede van 2018.
De motie is ingediend door: Chan Santokhi, Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Djoties Jaggernath, Jitendra Kalloe, Marinus Bee, Diana Pokie, Dinotha Vorswijk, Ingrid Karta-Bink, Gregory Rusland, Patricia Etnel , Carl Breeveld en Cleon Gonsalves Jardin de Ponte.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait