Elias benadrukt geen aankopen als minister te hebben gedaan

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

“De aankoop was grotendeels al beklonken nog voor de gewezen directeur gevraagd werd om de post van minister van Volksgezondheid op zich te nemen. De waarnemend directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft met ondersteuning van de gewezen directeur, wel koophandelingen verricht ten behoeve van het MMC. Ik heb wel explorerende gesprekken gevoerd in het kader van de continuering van het reeds vastgestelde beleid gericht op de stimulering van een efficiënte aankoop en het gebruik van hoogwaardige medische techniek.” Met deze woorden legde minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan het parlement uit, dat hij niet in de hoedanigheid van minister aankopen heeft gedaan in Nederland.
Gisteren hebben diverse assembleeleden duidelijkheid gevraagd over de aankoop van ziekenhuisapparatuur bij het bedrijf Siemens in Nederland. Elias gaf aan dat het MMC al in de laatste fase was van de aankoopafspraken met Siemens. “Daar de directeur gerechtigd is zulke overeenkomsten te sluiten, heb ik de laatste fase ondersteund als gewezen directeur, omdat de datum daartoe al was vastgesteld”, zei de minister.
Elias stelde dat hij tijdens zijn recente bezoek aan Nederland geen aankopen heeft gedaan, noch aankoopovereenkomsten heeft gesloten.
De oppositie wilde meer duidelijkheid over de kwestie en vroeg als de ex-directeur nog namens de ziekenhuisinstelling inkopen mag doen en hoe de aflossing zal geschieden. “Ik benadruk nogmaals dat er niets is gekocht, er is een aanzet gegeven om gezamenlijk in te kopen”, antwoordde de minister. Hij zei dat directeuren het recht hebben om zelf de inkopen te doen, terwijl hij eraan toevoegde dat de andere ziekenhuisdirecteuren hierbij zijn betrokken.
Elias gaf aan dat hij in zijn vorige functie als directeur actief deelnam aan overleg met de ziekenhuishuisdirecteuren en de toenmalige minister van Volksgezondheid en dus heeft meegewerkt aan het formuleren van een beleid om gezamenlijk inkopen te doen. Gezamenlijk inkopen is volgens de minister niet alleen efficiënter, maar levert ook financieel voordeel op. Ten aanzien van de aflossing, zei de bewindsman dat als de aankopen zijn gedaan, men uit de verdiensten zal aflossen voor zover de aankopen niet als investering zijn gekocht.

door Priscilla Kia

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait