Onduidelijkheid over voordelen nationaliseren Afobakadam

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

“Als ik het goed begrepen heb, is het dus nu zo, dat Suralco stroom voor ons verkoopt. Alvorens wij overgaan tot het in cultuur brengen van de raffinaderij. Welke mogelijkheden kunnen wij als ondernemers hebben om misschien goedkopere energie te hebben bij het nationaliseren van de dam?” Zo luidde een vraag die gisteren gesteld werd tijdens de discussieavond georganiseerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) met als thema: ‘De ontmanteling van het Suralco emplacement en de impact op het Surinaams bedrijfsleven’. Na afloop van de avond bleek dat er toch nog wat onduidelijkheid was over het aspect ‘nationaliseren van de Afobakadam’ en de voordelen daarvan voor de ondernemers.

Veel ondernemers en politici hebben belangstelling getoond voor de discussieavond, welke als doel had de visie van het bedrijfsleven op het ontmantelen van de Suralcoplant en de visie door te geleiden naar de regering.

Ook Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie met Alcoa, was van de partij en gaf waar nodig inlichtingen over de staat van de onderhandelingen. Sardjoe noemde het nationaliseren van de dam een groot woord. “Als de Brokopondo Overeenkomst expireert, betekent het dat de dam moet komen in de boezem van de staat. De stroomprijs die we nu betalen, is heel erg laag. De overheid subsidieert een groot deel ervan samen met wat uit de dam getrokken wordt. Ik denk niet dat het goedkoper wordt”, antwoordde Sardjoe op de vraag van de ondernemer.

Pierre van Zichem, bestuurslid KKF, gaf aan dat zonder goedkope industrie, geen andere industrieën gefaciliteerd kunnen worden. “Als je voor de prijs van de Afobaka stuwdam andere industrieën kunt vestigen om bij wijze van spreken voor 0,5 US-dollar cent stroom kunnen krijgen, kunnen waarschijnlijk een aantal industrieën mogelijk worden gemaakt in dat gebied tegen die prijs. Als je zegt dat de dam de drager is geweest voor de industriële ontwikkeling en productie in Suriname en die wilt behouden is de vraag: ‘Is er wel aspiratie voor het bedrijfsleven om daar lokale industrieën op te zetten?”

Ook over de overdracht van de dam bestond er onduidelijkheid. Danny Lachman, directeur van het Institute for Graduate Studies (IGSR), is niet zo zeker van het nationaliseren dan wel als de overdracht van de dam door Alcoa realistisch s, omdat naar zijn zeggen Alcoa met een resoluut nee zou hebben geantwoord op de vraag als de Afobakadam in 2019 aan Suriname zou worden overgedragen. Volgens Lachman was het antwoord van de ambassadeur van de Verenigde Staten in Amerika in Suriname ook hetzelfde. Sardjoe antwoordde hierop dat de dam na 31 december 2019 wel wordt overgedragen aan Suriname.

Verschillende onderwerpen kwamen ter sprake, zoals het voortijds beëindigen van de bij wet geëffectueerde Brokopondo Overeenkomst, het continueren van de bauxietindustrie in eigen beheer, mogelijke bevriezing van de bauxietvoorraden in het Bakhuysgebergte door Alcoa, nationaliseren van de Paranam raffinaderij, ontmanteling van de raffinaderij en de omslag naar en industriepark en het nationaliseren van de Afobakadam.

door Priscilla Kia

 

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait