OP WEG NAAR FINANCIEEL ISOLEMENT?

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De Nederlandse douane heeft enkele weken geleden een aanzienlijke geldzending die door de Centrale Bank van Suriname, werd verzorgd, aangehouden. Het geld verzonden door de Centrale Bank behoorde hem niet toe, maar is van in ons land gevestigde bankinstellingen en moest ter beschikking worden gesteld aan Nederlandse banken voor betalingen ten bate van cliënten van Surinaamse banken, aldus meldt een lokaal dagblad. Het geld dat de Centrale Bank niet toebehoort, wordt wel één keer per maand naar Nederland door de moederbank vervoerd en dat in verband met het verscherpte toezicht op internationale geldstromen. Volgens de governor van de Centrale Bank, drs. Glenn Gersie, zou het vervoer van geld onder de paraplu van de moederbank, meer garanties bieden dat banken zonder problemen aan hun verplichtingen in het buitenland kunnen voldoen. Uit het aanhouden van ettelijke miljoenen in baar geld door de Nederlandse douane, is gebleken dat het versturen van contant geld niet zonder problemen kan verlopen en dat men geld uit Suriname afkomstig, niet helemaal vertrouwt. Het is wel de eerste keer volgens governor Gersie, dat men geld verstuurd door de Centrale Bank van Suriname, heeft vastgehouden. Er wordt dan nog niet met zoveel woorden over gesproken, maar het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat Suriname door bepaalde grote en gerenommeerde banken in de Verenigde Staten van Amerika en West-Europese landen, al als een high risk nation wordt aangemerkt. Het antwoord van de Nederlandse douane dat de aanhouding van de geldzending te maken heeft met een zogeheten “fenomeen onderzoek”, is een grote smoes. Men wil ons nog net niet zeggen, dat men Suriname als drugshol en notoir witwasland ziet en dat men daarom momenteel zelfs de geldzendingen van onze moederbank, niet langer vertouwt. Als er over 2017 maar liefst 8000 kilo cocaïne is ontdekt in Suriname en havens in West-
Europa met als vertrekpunt ons land, dan is het niet vreemd dat men Suriname in de verdachtenbank heeft geplaatst. De opbrengsten uit deze grootschalige smokkel van drugs met name cocaine, heeft ook als verlengstuk het witwassen en dat laadt natuurlijk een enorme verdenking op dit land , zijn ondernemers en de financiële sector. Grote banken in het buitenland die een goede naam hebben, willen al enige tijd geen of nauwelijks nog zaken doen met Surinaamse banken en bedrijven, omdat ze niet het risico willen lopen miljarden boetes te krijgen, omdat ze zaken hebben gedaan met buitenlandse banken die zich met illegale transacties hebben bezig gehouden. Bonafide zakenrelaties van deze krant, hebben in de afgelopen maanden de grootste moeite gehad kredietbrieven geaccepteerd te krijgen bij met name Amerikaanse banken, die het fenomeen ‘de risking’ aanhoudend wensen te hanteren om het zaken doen als vanouds te beëindigen of bemoeilijken.
We kunnen dan wel stellen dat de ‘de-risking’ te ver is doorgeschoten, maar die mening wordt klaarblijkelijk niet door buitenlandse banken gedeeld. Zowel de Centrale Bank als al onze lokale banken die binnen het deviezenverkeer opereren, zullen er steeds meer rekening mee moeten houden dat banken, waarmede traditioneel zaken werd gedaan, zich van Suriname zullen willen distantiëren als we als land niet in staat zijn de informele sector te beteugelen en de grensoverschrijdende misdaad terug te dringen. De governer van de Centrale Bank van Suriname, vertelt er bewust niet bij, dat nu reeds ondernemers en importeurs last ondervinden bij hun overmakingen, omdat bankinstellingen in het buitenland ons steeds meer als high risk nation, zijn gaan zien. Niet alleen de banken moeten harder werken om het imago van dit land op te vijzelen, ook de regering en met name het ministerie van Justitie en Politie, moet veel meer doen om de misdaad te bestrijden. Het Meldpunt Oneigenlijke Transacties, MOT, dient een betere en hechtere samenwerking met het Openbaar Ministerie aan te gaan en daar moeten resultaten uit voortvloeien. Blijven we talmen en grote ruimte laten voor criminelen in de informele sector die deels gelieerd is aan de grensoverschrijdende misdaad, dan zal Suriname uiteindelijk in een veel groter financieel isolement belanden en dat zal voor ons allen een grote ramp betekenen.
De zeer beknopte definitie van De-Risking in het Engels luidt als volgt:

‘De-risking’ refers to financial institutions closing the accounts of clients perceived as high risk for money laundering or terrorist financing abuse, namely money service businesses, nonprofit organizations, correspondent banks, and foreign embassies.
Zie voor meer informative: www.globalcenter.org en andere websites op het internet over dit begrip.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait