Telesur lijdt verlies van US$ 73,5 miljoen; tariefsaanpassing nodig

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De nationale telecomprovider Telesur heeft in de afgelopen twee jaar een verlies van circa US$ 73,5 miljoen geleden. Dit is volgens Telesur het gevolg van het niet markconform mogen aanpassen van haar tarieven en de COVID-19-pandemie. Elke Amerikaanse dollar die Telesur uitgeeft moet voor 68 procent gesubsidieerd worden vanuit de eigen reserve, daar de gehanteerde commerciële koers niet realistisch is. Dit resulteert in gigantische inkomstenderving en grote koersverliezen.

Medio 2021 werd de unificatiekoers losgelaten en er kwam een vrije marktkoers van SRD 21 voor de dollar. Deze stap heeft zeer ernstige risico’s met zich meegebracht voor Telesur, schrijft het bedrijf in een persbericht.

In boekjaar 2020 heeft Telesur reeds een verlies geleden van US$ 43 miljoen, waardoor het eigen vermogen met 24 procent is afgenomen. Het jaar 2021 is een uitdagend jaar voor Telesur daar het met een commerciële koers van SRD 12,50 voor de dollar moet opereren waarbij de vrije marktkoers SRD 21 is.

Na afstemming met de overheid heeft Telesur altijd het belang van de samenleving vooropgesteld, waarbij prijsaanpassingen nooit een gelijke tred hebben gehad met de commerciële koersontwikkelingen, schrijft de nationale telecomprovider.

Sinds het begin van de financiële crisis en de COVID-19-pandemie in 2020 heeft Telesur haar diensten aangeboden tegen een koers van SRD 7 voor de dollar, terwijl marktkoers reeds rond de SRD 15,50 was. Bij de unificatie van de koers in september 2020 naar SRD 14,29 heeft Telesur haar commerciële koers aangepast van SRD 7 naar SRD 12,50 terwijl marktkoers rond SRD 18,20 voor de dollar was.

Telesur stelt dat het de samenleving tegemoet is gekomen met lagere commerciële prijzen waardoor het bedrijf grote verliezen heeft geleden in 2020. Het koersverlies heeft onder andere het bedrijfsresultaat in 2020 tenietgedaan waarbij het bedrijf een nettoresultaat boekte van negatief US$ 43 miljoen vanwege het feit dat de commerciële koers van het bedrijf niet tijdig is aangepast.

Om de telecommunicatie dienstverlening in Suriname te garanderen is het noodzakelijk dat Telesur haar bedrijfsvoering weer op economische merits mag doen. Bij komt kijken dat alle tarieven van toeleveranciers ook gestegen zijn. Voor continuering van de bedrijfsvoering is het onvermijdelijk om in de directe toekomst prijsaanpassingen door te voeren.

Het is van belang om te beseffen dat het uitvallen van Telesur geen optie is voor de samenleving. “In deze tijd is internet het zijden draad waar onze economie aanhangt. Continuering van de dienstverlening van Telesur is belangrijk om de digitale economie en daarmee de toekomst van Suriname veilig te stellen”, aldus Telesur.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait