OPINIE: ‘De online massameeting van de NDP nader bekeken’

Gepubliceerd op:

Bron: Waterkant

Lees voor mij

[INGEZONDEN] – Het afgelopen weekend heeft de NDP wederom een online massameeting gehouden, waarbij de volksmisleidingen niet ontbraken in de diverse toespraken. Opvallend is dat de meeste gerenommeerde media geen aandacht hebben geschonken aan deze online massameeting, omdat zij vermoedelijk betere nieuwsitems hadden dan deze theateropvoering.

Dit keer heb ik eerlijk gezegd wel wat zeer deskundige zaken aangehoord, waardoor ik deze regering wil adviseren om naar de opnames van deze online massameeting te luisteren, omdat er heel wat bruikbare deskundige adviezen zijn die meegenomen kunnen worden in het huidig regeringsbeleid. Ik kan de NDP-kaders wel niet waarderen voor hun optreden, omdat het overduidelijk is dat zij weten hoe het land bestuurd had moeten worden, maar willens en wetens dit hebben nagelaten.

Het is voor mij duidelijk dat niet het ontbreken van deskundigheid het probleem is binnen NDP-regeringen, maar het moet liggen aan eigenbelang, populisme, vriendjespolitiek, corruptie en de bewust keus om zaken ondeskundig aan te pakken met als doel zelfverrijking ten nadele van het volk. Een volgend keer moeten deze prominente politici tijdens hun comedyshows het volk wel duidelijk uitleggen waarom:

  • Waarom Regering Bouterse/Adhin vanaf 2015 geen jaarverslagen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben gepubliceerd?
  • Ze op 16 juli 2020 zijn afgetreden i.p.v. 12 augustus 2020?
  • Waarom ze genoodzaakt waren om dhr. Maurice Roemer te benoemen tot Governor?
  • Hoe komt het dat de ex-governor R. van Trik en ex-bankdirecteur G. Kromosoetoe nu in de gevangenis zitten? Waren deze NDP’ers qua genoten opleiding wel gekwalificeerd voor de functies?

Bij deze online massameeting hebben de sprekers Melvin Bouva, Amzad Abdoel en Jennifer Geerlings-Simons mijn aandacht het meest getrokken, omdat het de drie meest prominente NDP’ers zijn die in de periode 2015-2020 bepaalde wetten hebben doorgedrukt in DNA, waardoor het Surinaams volk vandaag wederom de buikriemen strakker moet trekken voor het creëren van een betere toekomst. We denken hierbij aan het wettelijk verwijderen van het leningsplafond en het vaststellen van een koers bij wet (unicum in de wereld van good governance). (tekst loopt door onder filmpje)

Mw. Geerlings-Simons heeft nooit naar de toenmalige oppositie en de publieke opinie willen luisteren, maar speelde het vals spel mee op aangeven van o.a. de ex-president Bouterse. Het is werkelijk dat de kosten van levensonderhoud en gezondheidszorg hoog zijn geworden, maar dat komt omdat de uitgaven van Regering Bouterse/Adhin niet monetair-economisch verantwoordelijk waren. Regering Bouterse/Adhin heeft het land niet geleid naar de volgende generatie, maar duidelijk naar de volgende verkiezingen. Laat ex-president Bouterse zich afvragen of hij het land in dezelfde financieel-economische en sociaalmaatschappelijke situatie heeft overgedragen aan zijn opvolger in 2020, als toen zijn voorganger in 2010 het aan hem had overgedragen.

Ik ben het eens met de reactie van DNA-lid Rabin Parmessar over de aankoop van de auto voor de Surinaamse ambassadeur in Den Haag, maar waar was het geweten van dit DNA-lid toen hij en zijn ex-collegae ministers dure staatsauto’s voor een habbekras kochten na hun ministerschap, waarbij de staat voor duizenden US$ werd benadeeld? Ik vind het zeer laf van de NDP’ers Jennifer Geerlings-Simons en Desi Bouterse om na de verkiezingen hun zetels niet te accepteren. Ze hadden ‘ballen moeten tonen’ en in DNA plaats moesten nemen om daar hun gevoerd beleid te komen verdedigen. Daar hadden ze hun verhalen moeten komen vertellen, maar helaas kiezen ze voor inhoudsloze monologen vol misleidingen.

Dhr. Amzad Abdoel heeft geprobeerd het volk een college-economie te geven, maar helaas zullen alleen economische analfabeten geloof hebben in zijn fabel, want ieder deskundige weet dat deze econoom en de economische wetenschap al jaren op gespannen voet leven. Jammer dat deze Abdoel niet de guts heeft gehad om te motiveren aan het volk waarom de ex-minister G. Hoefdraad vandaag aan de dag op de vlucht is, terwijl volgens zijn beweringen Hoefdraad een prudent financieel beleid heeft gevoerd als Minister van Financiën.

Abdoel heeft aangegeven dat er geen lege staatskast is achtergelaten, wat werkelijk ook waar is. De vraag die gesteld moet worden is: als de staatskast niet leeg was, waarom heeft zijn regering dan bijkans 195 miljoen US$ gejat uit de kasreserve middelen van het volk bij de CBvS? Het bedrag dat bij de overdracht door Regering Bouterse/Adhin in de staatskas was achtergelaten voor deze regering bedroeg US$ 564 miljoen. Hierin zat de niet-gejatte kasreserve middelen van US$ 313 miljoen en een swap uit China van US$ 138 miljoen. Daarnaast waren er een IMF-schuld van 80 miljoen US$ en een kasreserve schuld van 195 miljoen US$. Het feitelijke nettobedrag dat de Regering Bouterse/Adhin heeft achterlaten is 564 – 313 – 138 – 80 – 195 = -164 miljoen US$. Het is duidelijk een grove volksmisleiding van Abdoel.

Ook dhr. Melvin Bouva heeft aangegeven dat zij het land hebben overgedragen met een koers van 1:7 voor de US$, maar vandaag de dag is de koers meer dan 1:21. Ik neem dit dhr. Bouva niet kwalijk, omdat vermoedelijk is dhr. Abdoel zijn monetair-financieel-economisch adviseur en leermeester. Wel wil ik dhr. Bouva aangeven dat economie geen 1 + 1 = 2 is, maar 1 + 1 = 3. Het zijn de personen die rekenkundig (1 + 1 = 2) zijn ingesteld en op gespannen voet leven met de economische wetenschap die denken dat een koers bij wet kan worden bepaald. De wisselkoers wordt nog steeds bepaald door vraag en aanbod. Bij een groter US$-aanbod krijgen we koersdaling en bij een grotere US$-vraag koersstijging.

Wat bij de Regering Bouterse/Adhin ook voor koersstijging heeft gezorgd is monetaire financiering. Er is door de voortvluchtige ex-minister Gilmore Hoefdraad voor miljarden SRD monetair gefinancierd, nadat hij de overeenkomst tegen monetaire financiering tussen CBvS en Ministerie van Financiën heeft laten intrekken. Dhr. Glenn Gersie moest vertrekken van de CBvS, omdat hij duidelijk niet was te vinden voor het vuile werk. Zijn opvolger was wel bereid dat vuile werk te doen, maar zie waar hij nu zit.

Laat de NDP weten dat zij geen recht van praten heeft over de monetair-financieel-economische en sociaalmaatschappelijke situatie in het land, omdat de bronoorzaak is het ondeskundig en populistisch beleid dat zij de afgelopen jaren heeft gevoerd o.l.v. Desi Bouterse. De geschiedenis heeft bewezen dat na elke NDP-signatuur-regering de volgende regering op alle gebieden aan wederopbouw moet doen.

Ik weet dat de NDP heeft aangegeven dat ze nu op de weg te zijn, maar ik spreek de hoop uit dat het volk jullie de pas keihard afsnijden, want jullie mogen nooit meer in de buurt van de staatskas komen. Wat ik vóór de verkiezingen had aangegeven dat NDP + economie + geld een monetair-financieel-economisch en sociaalmaatschappelijke bom is, is nu overduidelijk bewaarheid. De bom is nu tot ontploffing gekomen en het is duidelijk te voelen in alle lagen van de bevolking.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBAhttps://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait