Schaarste zorgt voor hoge prijzen uien en aardappelen

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Wie de afgelopen week uien en of aardappelen wilde kopen, kwam tot de onaangename verrassing, dat beide producten nauwelijks te krijgen zijn. Zowel uien als aardappelen zijn momenteel schaars en dit heeft tot gevolg dat de prijs drastisch gestegen is. Voor een kilo uien ongeveer SRD 16 moet worden neergeteld, terwijl het bedrag voor aardappelen schommelt tussen SRD 12-15 per kilo. Volgens Combé Markt, een grootimporteur van beide producten, heeft de schaarste te maken met de hevige regenval enige tijd geleden. Veel landbouwarealen zijn toen onder water gelopen, waardoor een deel van de oogst verloren is gegaan. Combé Markt zegt dat ook het buitenland kampt met schaarste; de meeste schuren zijn leeg en degenen die nog een kleine voorraad hebben, verkopen die duurder dan normaal.

Combé Markt zegt dat de schaarste snel opgeheven zal worden, want in de komende twee weken wordt er wederom bevoorraad. Er zal in de loop van de week een container die zich momenteel op de haven bevindt, worden ingeklaard. Verder is er reeds een bestelling gedaan van een deel dat wel geoogst is geworden. Er kan geen grote partij worden besteld, omdat het enige dagen duurt voor de partij in de winkels ligt. Een grote partij kan water loslaten en dat kan voor verrotting van de hele partij kan zorgen.

Combé Markt gaf aan afspraken te hebben gemaakt voor een snelle distributie naar alle gebieden. Zij hoopt dat met de bevoorrading de prijzen op het oude niveau komen. Echter geeft zij aan dat de hoge prijzen ook te maken hebben met de ondiepe vaargeul, waarbij boten minder lading kunnen vervoeren, waardoor de kosten niet behoorlijk gedekt kunnen worden. Gisteren werd een aanvang gemaakt met het baggerproject. De voltooiing van dit project zal ervoor zorgen dat schepen een behoorlijke lading kunnen vervoeren.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait