WIE NIET HOREN WIL…

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De regering heeft gisteren in het kader van de COVID-19-crisis en haar bestrijding, een uitvoerige persconferentie gehouden, waarin de woordvoerders diepgaand ingingen op de huidige situatie en de daarbij geconstateerde ernstige ontwikkelingen. Onverhuld werd aangegeven, dat we momenteel in een vierde golf van besmettingen zijn beland, waarbij het aantal besmettingen op dagbasis fors is gestegen en dat – ook op dagbasis – er meerdere mensen bezwijken aan het COVID-19-virus en zijn Deltavariant. Benadrukt werd dat de besmettingen die nu zo rap oplopen, hoofdzakelijk te wijten zijn aan de Deltavariant, die onlangs ons land binnen is gebracht. Niet duidelijk is uit welk gebied of land, Delta Suriname heeft kunnen penetreren, maar dat deze variant van COVID-19 nu veel meer slachtoffers maakt, staat als een paal boven water. Hoe wij deze golf adequaat gaan aanpakken en met welke middelen, werd voor ons niet helemaal duidelijk. Men concentreert zich voornamelijk op het intensiveren van de immunisatie van de bevolking in de hoop dat daarmede de besmettingen zullen teruglopen, om uiteindelijk deze ziekte de baas te worden.

Wat wel duidelijk werd, is dat immunisatie van de bevolking pas succesvol zal zijn als we 70 procent hebben kunnen vaccineren. Het grootste punt van bezorgdheid betreft de mensen die binnen de zorg al maanden achtereen onder grote druk staan, omdat de stroom van covid-patiënten die acute hulp nodig hebben, eerder toe dan afneemt. Door de Deltavariant is de situatie op dit ogenblik nog nooit zo erg geweest en zal er toch wederom hulp moeten komen, willen we voorkomen dat de zorg ineenstort. Een ander groot probleem om COVID-19 en Delta onder controle te krijgen, betreft het grote aantal mensen binnen deze gemeenschap dat steevast, om wat voor reden dan ook, weigert zich te laten vaccineren. Dat was dan ook de rode draad gisteren op de persconferentie van de overheid inzake de covid-bestrijding.

Verreweg de meeste personen die besmet raken door COVID-19 of Delta en er ernstig aan toe zijn, zijn niet gevaccineerd en belanden in het ziekenhuis van wie enkelen op de Intensive Care afdeling. Het zijn deze antivaxxers die maken dat Suriname COVID-19 en zijn varianten niet snel genoeg onder controle kan krijgen. Het zijn deze mensen die ziek worden en de druk op de zorg verhogen en anderen die eerstelijns medische zorg nodig hebben, verhinderen daarvoor in aanmerking te komen. Bovendien is het wereldwijd al bewezen dat mensen die weigeren zich te vaccineren, sneller ziek worden en er de oorzaak van zijn dat er mutaties van COVID-19 ontstaan die veel gevaarlijker kunnen zijn dan de oorspronkelijke stam. Dat zien we nu glashard met de Deltavariant van COVID-19, die veel meer en sneller slachtoffers maakt en ook zeer jeugdigen treft en vaak ook nog met een dodelijke afloop. En omdat de besmettingen nu oplopen door onhebbelijkheid, asocialiteit, egoïsme en de verstrekking van valse informatie door mensen met een aparte agenda aan anderen om zich niet te laten vaccineren, moet de overheid dan weer alles op slot gooien en anderen zware verliezen laten lijden?  Wij denken dat zulks niet dient te gebeuren, omdat het nu reeds duidelijk begint te worden dat de meeste besmettingen onder niet-gevaccineerden plaatsvinden en velen die niet ingeënt zijn, doen alsof COVID-19 niet bestaat of al achter de rug is.  Moeten anderen die reeds gevaccineerd zijn en hun werkzaamheden normaal willen hervatten, wederom het slachtoffer worden van deze antivaxxers, doordat de overheid wederom zeer verregaande maatregelen zal afkondigen?

Wij denken dat zulks zeer ongepast is, gezien de enorme economische schade die wederom zal worden opgelopen en nog meer mensen die brodeloos zullen geraken. De overheid geeft meer dan voldoende voorlichting om mensen over te halen zich te laten vaccineren om terug te kunnen keren naar een normaler leven, een leven dat we zouden kunnen spiegelen aan dat van voor maart 2020. Maar de antivaxxers gooien voortdurend roet in het eten en houden de besmettingen op gang. Men denkt COVID-19 en Delta uit de weg te kunnen gaan en dan ook nog je vrij zonder masker te kunnen bewegen, maar vroeg of laat loop je de besmetting heus wel op en dan kan het echt verkeerd aflopen. De overheid kan niet aan de gang blijven en maar steeds lockdowns toepassen, waarna men wederom gaat doen alsof er niets aan de hand is. In de komende twee weken zal heel duidelijk worden, hoe zwaar dit land getroffen wordt door de Deltavariant en dan zal de overheid moeten bezien, wat  voor acties nog mogelijk zijn om een groot deel van de samenleving te redden.  De mensen die zich niet willen laten vaccineren, moeten zich heel goed realiseren dat bij een niet snelle kentering in het aantal besmettingen, we hier Braziliaanse toestanden met vele doden tegemoet gaan en dat willen we geen van allen in dit land. Maar het is nog altijd zo dat de koppigen er nog steeds zijn, en wie niet wil horen, maar zal moeten voelen.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait