Advocaten Hausil: ‘Orie en Soekhnandan moeten ook vervolgd worden’

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De raadsmannen Murvin Dubois en Raoul Lobo van Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), hebben afgelopen donderdag 29 juli, vlak na de zitting, de media kort te woord gestaan met betrekking tot de repliek van de hoofdofficier van justitie, Cynthia Klein. De hoofdofficier heeft in de rechtszaak tegen Hausil, die betrekking heeft op de transacties van ‘overheidspanden’ door de CBvS, de rechter gevraagd de verweren uit het pleidooi van de raadslieden te verwerpen.  Klein heeft de kantonrechter Maytrie Kuldipsingh gevraagd, Hausil te veroordelen conform de voorgestelde strafeis van vier jaar cel onvoorwaardelijk en een boete tot een totaal van SRD 100.000, subsidiair 10 maanden hechtenis en haar gevangenhouding.

De raadsmannen van Hausil waren na de zitting zeer geprikkeld over de punten die waren aangehaald door Openbaar Ministerie (OM). ‘’De wijze waarop de officier heeft aangegeven onze verweren te moeten verwerpen, is zeer interessant’’, zei Dubois. De juristen hadden in hun pleidooi aangehaald, dat de gewezen CBvS directieleden Maikel Soekhnandan en William Orie, nimmer als verdachten zijn aangemerkt door de vervolging. Dat had volgens de advocaten moeten gebeuren, omdat zij buiten functie zijn gesteld door de moederbank. Ook stelde Klein in haar repliek, dat de verdediging hierover geen strafrechtelijke feiten en omstandigheden heeft aangedragen om de directieleden aan te merken als verdachten. Voor Zowel Dubois als Lobo is dit een zeer interessant punt en zij blijven erbij, dat de twee directieleden Orie en Soekhnandan, ook vervolgd moeten worden.

Rechtsgevoel wordt vertrapt

Volgens Lobo zijn zij gebonden aan beginselen van een goede procesorde. Hij gaf aan, dat zij in hun dupliek erop in zullen gaan als het rechtsgevoel van de samenleving wordt vertrapt door de regering. Lobo heeft daarbij de opmerking gemaakt, dat hij twijfelt aan de onafhankelijkheid van de trias politica. “Ik ben niet bang om dat te zeggen. Ik heb bepaalde dingen gezien.” Op vragen van journalisten wie hij nog meer op de verdachtenlijst zou willen zien, antwoordde hij: “Ik wil niemand op de verdachtenlijst zien, dat is niet mijn taak. Maar als je bezig bent en je zegt dat je een onafhankelijk instituut bent, dan moet je ook die onafhankelijkheid betrachten en nakomen”, aldus Lobo. Beiden houden voet bij stuk, dat de mensen tegen wie evenveel bezwaren bestaan, ook vervolgd moeten worden, ook al zijn zij onschuldig. Dubois verduidelijkte de rol van het OM in dezen en merkte op, dat het onafhankelijk instituut de bewijzen levert en de rechter komt tot het bewijs. Volgens hem is het spel nog niet uitgespeeld tot het bewijs geleverd is. “In onze dupliek zullen wij aantonen dat ons bewijs zowel valide als correct is”, zegt Dubois.

Feiten en omstandigheden

De raadsmannen van Hausil hebben op 29 juni in hun pleidooi aangehaald, dat er tijdens dit proces meerdere malen is gevraagd, waarom in het bijzonder Soekhnandan niet net als Hausil is opgesloten. ‘’Het Openbaar Ministerie (OM) had de twee directeuren altijd op een voetstuk geplaatst en er waren zoveel redflags tegen hen. Ondanks al deze redflags konden zij vrijuit gaan en er werden nooit kritische vragen gesteld, noch door het OM, noch de politie’’, aldus Lobo. Volgens hem hebben Orie en Soekhnandan alles gedaan om niet in het gevang te geraken. “Deze medeverdachten hebben er alle belang bij gehad om vrij als een vogel rond te vliegen”, zei Lobo die met name Soekhnandan bedoelde, die allerlei bezwarende verklaringen heeft afgelegd tegen zijn cliënt en die zijn ook in het pleidooi opgesomd. De geloofwaardigheid over deze verklaringen liet toen volgens Lobo, te wensen over en nu de twee directeuren buiten functie zijn gesteld, is het plaatje volgens de jurist, ‘’compleet’’.  De hoofdofficier liet op donderdag 29 juli in haar repliek weten, dat naar oordeel van de vervolging, zijn door de verdediging geen strafrechtelijke feiten en omstandigheden aangedragen op grond waarvan de vervolging zou moeten overgaan tot verdachtmaking van de gewezen directieleden. “Ook in de fase van het gerechtelijk vooronderzoek heeft de rechter-commissaris daartoe geen aanleiding gegeven. Daarnaast heeft de Centrale Bank ook geen aangifte gedaan ten aanzien van enig strafbaar feit tegenover deze directieleden. Er zijn vooralsnog geen omstandigheden aangetoond, waaruit zou moeten blijken dat er enig gebrek is aan de getuigenverklaringen van Soekhnandan en Orie. Deze personen zijn bij de rechter-commissaris (RC) gehoord als getuigen. Naar verluidt zijn de verklaringen van ex-governor en mede-verdachte Robert van Trikt ook in lijn met wat de gewezen directieleden al bij de RC hebben verklaard. Het OM heeft naar aanleiding van deze verklaringen, ook de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad gehoord in 2019.

Op 12 augustus staat de zaak weer op de rol. Dan zullen Dubois en Lobo het woord voeren. Op dezelfde dag gaan ook de zaken voor van de gewezen governor van de CBvS Robert Van Trikt en ex–directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait