OM persisteert veroordeling Hausil

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Faranaaz Hausil, ex-directeur Legal, Compliance and International Affairs bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zou reeds in een pril stadium kennis hebben gedragen en actief hebben geparticipeerd aan de verkoop van de tranche panden aan de bank. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wist Hausil dat een deel van de panden in de tweede tranche aan Putter toebehoorden en heeft de ex-governor, Robert van Trikt, niet weerhouden tot het verrichten van handelingen regarderende de tweede tranche.

De officier van justitie, Cynthia Klein, liet gisteren duidelijk weten dat de vervolging zich niet kan terugvinden in de zienswijze van de advocaten. De feiten en omstandigheden zijn vervolgens aangemerkt als ernstige bezwaren. De feiten en omstandigheden hebben aangetoond, dat de verdachte Hausil actief heeft geparticipeerd bij de totstandkoming van de handelingen regarderende de eerste en tweede tranche panden.

Ondanks de voormalige Executive Manager van de bank, Maikel Soekhnandan, haar heeft voorgehouden dat de panden nimmer zijn overgedragen en wel voor is betaald, heeft het Hausil niet weerhouden soortgelijke handelingen actief voor te zetten. Hausil heeft namelijk op 1 november 2019 de zogeheten royalty agreement opgesteld welke hetzelfde nadelige resultaat heeft gehad voor de CBvS evenals de transacties van de onroerende goederen.

Volgens de vervolging heeft Hausil geprobeerd feiten te verhullen door te verklaren dat de verkoop van de panden aan de bank betrekking had op het project Spim, wetende dat daarvan absoluut geen sprake was of kon zijn bij de eerste en tweede tranche panden. De getuige van Van Trikt heeft ook verklaard, dat hij een mail met betrekking tot de verkoop van de panden van Ginmardo Kromosoeto naar Hausil heeft doorgestuurd zonder expliciet aan te geven wat zij met de mail moest doen.

Vervolgens concipieerde de verdachte Hausil zonder enige instructie van Van Trikt of ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, een brief inzake de verkoop van de panden. De vervolging stelt dat hieruit blijkt dat Hausil samen met haar medeverdachten betrokken is geweest bij de ideeën en de daarop volgende handelingen en verrichtingen voor verkoop van de panden.

Dat het ministerie van Financiën onder bewind van medeverdachte Hoefdraad constant geld nodig had om diens reguliere uitgaven te financieren, is volgens het OM geen onbekend fenomeen geweest. Doordat er geen geld meer was in het staatskas om de uitgaven te doen, is het oogmerk van de medeverdachte Hoefdraad geweest om samen met Van Trikt en Kromosoeto uit te kijken naar andere financiële bronnen. Het oogmerk van Hoefdraad was gericht om financiele middelen van de bank te trekken, zonder enige vorm van dekking.

Het OM stelt dat duidelijk is gebleken dat onder het mom van schuldverrekening of aflossing, Hoefdraad buiten zogenaamde gemaakte afspraken SRD 2,2 miljard heeft getrokken bij de bank. Als blanco krediet en of voorschot is een totaalbedrag van meer dan SRD 3 miljard getrokken bij de CBvS. Volgens het OM staat vast dat het geld onrechtmatig is getrokken bij de CBvS en het is niet afkomstig van de werkrekening van het ministerie van Financiën, doch van een eigen rekening van de CBvS zelf.

Het OM heeft gevraagd om de verweren van de verdediging te verwerpen en Hausil te veroordelen conform de voorgestelde strafeis. De zaak gaat 12 augustus weer voor en staat voor dupliek. Ook mag Hausil haar laatste woord voeren.

Vishmohanie Thomas

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait