Pinautomaten Suriname worden vervangen door Cashpnt machines

Gepubliceerd op:

Bron: Waterkant

Lees voor mij

Vanaf zaterdag 31 juli a.s. wordt een proces ingezet om bestaande ATM’s (pinautomaten) te vervangen met 1 soort, namelijk Cashpnt. De Cashpnt machines zijn rood van kleur en kunnen door klanten van alle banken gebruikt worden. Naast het vervangen van bestaande pinautomaten zal ook een evenwichtige verspreiding plaatsvinden van de ATM’s, zowel in de stad als het binnenland.

Met de uitrol van Cashpnt wordt het vergroten van de toegankelijkheid tot financie?le diensten en producten beoogd, en dit draagt tevens bij aan het vergroten van de perspectieven voor alle individuen en bedrijven, ongeacht het vermogenssaldo of de omvang. Deze efficie?nte aanbieding van financie?le diensten faciliteert “Financial Inclusion”. “Financial inclusion” streeft ernaar oplossingen aan te dragen voor de beperkingen die mensen uitsluiten van deelname aan de financie?le sector en stimuleert de economische bedrijvigheid en duurzame ontwikkeling.

In dit kader zijn De Surinaamsche Bank, Hakrinbank, Finabank, de Surinaamse Postspaarbank en de Coo?peratieve Spaar- en Kredietbank Godo een samenwerking met Banking Network Suriname N.V., BNETS, aangegaan. BNETS is reeds 16 jaar eigenaar van het interbancair netwerk. De ATM’s van bovengenoemde banken maken dus op termijn plaats voor ATM’s onder de naam Cashpnt. Contant geld is beter beschikbaar, bereikbaar en toegankelijker; met in achtneming van de veiligheid.

Als onderdeel van deze samenwerking en binnen het kader van het verbeteren van “financial inclusion” zal in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging op zaterdag 31 juli 2021 de eerste Cashpnt in gebruik worden genomen in het Boven-Suriname
gebied te Goejaba, in het district Sipaliwini.

De President van de Republiek Suriname, Z.E. de heer Ch. Santokhi zal de openingshandeling verrichten. Enkele hoogwaardigheidsbekleders waaronder de Vice President zullen ook bij de ingebruikname aanwezig zijn.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait