COMMENTAAR: Benoeming ministers

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

HET ONTSLAG VAN minister Diana Pokie (Abop) binnen één jaar na haar benoeming, heeft de afgelopen weken in het middelpunt van de belangstelling gestaan. De geheimzinnigheid waarmee het eerst werd omhuld en de speculaties over de reden voerden de boventoon. Pokie verbrak de stilte en verklaarde niets onoorbaar op haar geweten te hebben. Ze diende uiteindelijk haar ontslag in omdat zij niet meer kon rekenen op de steun van haar eigen partij. Intussen mag zij onder de noemer geplaatst worden van ministers die min of meer onder dezelfde vage omstandigheden zijn ontslagen tijdens de NDP-regering.

De president heeft in een interview wel vermeld dat de minister concessies heeft uitgegeven terwijl hij dat had verboden, maar zonder details te geven klinkt dat best vaag. Alsof er een stok is gevonden om een hond mee te slaan. Door ontbreken van concrete feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het ontslag van Pokie gaat zij de geschiedenis in als een minister die, zoals velen voor haar, de kans voorbij laat gaan haar integriteit te beschermen.

Verder door het maatschappelijke leven gaan zonder haar mond open te doen en de waarheid aan het licht te brengen, kan haar imago best wel schaden. Zij treedt af maar laat grote vraagtekens achter, behalve dan haar mededeling niets te hebben gedaan dat het daglicht niet kan verdragen. Met deze manier van doen heeft de politiek weer gefaald. De schijn is gewekt alsof het ontslag te maken heeft met een ernstig principieel conflict tussen haar en de partijleiding.

Het is gebruikelijk dat politieke partijen een voordracht doen aan de president voor benoeming van een persoon. Het staatshoofd benoemt en ontslaat immers bewindslieden. Politieke partijen kunnen het besluit van de regering beïnvloeden en voor zover bekend is dit ook in het geval van Pokie gebeurd. Door de ontslagaanvraag "op eigen verzoek" in te willigen, heeft de president zijn grondwettelijke bevoegdheid uitgeoefend, vermoedelijk alleen rekening gehouden met het belang van de Abop.

Assembleelid Dinotha Vorswijk is nu voorgedragen als opvolger van Pokie bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Over haar curriculum vitae is weinig bekend, behalve dat ze de titel Bachelor of Science draagt. Van een minister worden ruime intellectuele kennis, ervaring en leiderschap verwacht. Het selecteren van kandidaten voor voorname posten begint bij de politieke partijen zelf.

In het verleden hebben progressieve partijen zwaar getild aan kadertrainingen, waaruit zij jongeren hebben geselecteerd. In een later stadium zijn personen naar voren geschoven die deel hebben uitgemaakt van wetenschappelijke bureaus of denktanks. De kracht van de kaderleden bestond uit een brede kijk op de samenleving. Kadertrainingen in deze tijd van complexe maatschappelijke vraagstukken zouden een toegevoegde waarde zijn voor assembleeleden en toekomstige ministers.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait