Politiebond bewijst schoon blazoen

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Op een gisteren gehouden persconferentie heeft het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) duidelijkheid gebracht over het bedrag dat bij het Algemeen Pensioenfonds (APF) is geleend. Er is SRD 6 miljoen geleend tegen een rentevoet van 12 procent per jaar. Dit bedrag zou in vierentachtig maanden worden afgelost. Bij terugbetaling zou de bond het APS bijkans SRD 9 miljoen verschuldigd zijn. De SPB-voorzitter, Raoul Hellings, zei dat ze met de uiteenzetting hun naam wensen te zuiveren.

De vuilsmijterij heeft negatieve invloed op de kandidatuur van Milando Atompai, die namens de vernieuwingsbeweging een gooi doet naar het voorzitterschap. Atompai legt gedocumenteerd uit dat het project in 2019 is gestart met vierentachtig kavels, waarvan drie door de verkavelaar zijn opgekocht om de kosten te drukken. Nadat de percelen waren verkocht bracht dit een bedrag van dichtbij de SRD 9 miljoen op. Toen het APF terug is betaald, wegen zijn verhard en nutsvoorzieningen aangelegd is er een winst van SRD 500.000 genoteerd. Dit, zonder enige inbreng van de SPB.

Het merendeel van de percelen is verkocht voor SRD 97.000 en het resterend deel voor tussen de SRD 120.000 en SRD 160.000. Atompai merkt op dat dezelfde percelen nu door de kopers worden doorverkocht voor 15.000 euro. De bond heeft ook bemiddeld dat een deel van de kopers een hypotheek kon vestigen tegen een aflossingsbedrag van tussen SRD 2000 en SRD 2500.

Over de contributiegelden zegt penningmeester, Sergio Gentle, dat er maandelijks SRD 250.000 binnenvloeit. Nadat de kosten voor rechtsbijstand, honorarium, onderhoudskosten van gebouwen en aflossing hypotheek vorig bestuur zijn afgetrokken blijft er haast niets over.

Atompai zegt dat het bestuur reeds vier financiële verslagen heeft geproduceerd. Volgend week zal het finaal verslag worden gepresenteerd. Voorts zegt het bestuur dat alle projecten door hun geïnitieerd schuldvrij zijn. Hellings is van oordeel dat wie beweert dat bestuursleden onterecht privévermogen hebben verworven de procureur-generaal moeten vragen om een onderzoek in te stellen.

Naomi Hoever

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait