Column: Muggenzifterij cardioloog Jap Tjoen San

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loading foto
previous next


Ik heb niet de gewoonte om te reageren op kritiek die geuit wordt op mijn pennenvruchten. Ik probeer te leren uit de opmerkingen die gemaakt worden en een volgende keer een betere beurt te maken. Echter kan ik in dit geval niet zwijgen, omdat de heer W. Jap Tjoen San (hierna te noemen: de schrijver) gemeend heeft mij publiekelijk te bespreken en ook geprobeerd heeft mij belachelijk te maken. Voorop gesteld dient te worden dat ik geen technische bespreking over hartfalen heb gehouden. Ik heb slechts erop gewezen dat we ervoor moeten zorgen dat we als land voorbereid zijn op zulke calamiteiten en zo voorkomen dat sporters door nalatigheid het leven verliezen of met hersenschade verder moeten.

Ter informatie mag dienen dat ik mijn columns met toewijding schrijf, daarvoor altijd eerst onderzoek doe en daarnaast mijn zienswijze meeneem. Ik doe dus geen nattevingerwerk. Belangrijk is ook dat ik niet pretendeer alles te weten en dus opensta voor andere inzichten. Als columnist heb ik de vrijheid om zelf te bepalen waar ik het accent op leg. Aangezien ik niet in het stadion aanwezig was, heb ik mijn column gebaseerd op hetgeen op 13 juni 2021 over Simon Kjaer (aanvoerder Denemarken) geschreven is op metronieuws.nl en door meerdere nieuwssites bevestigd wordt. Ik citeer: Op het moment dat Christian Eriksen in elkaar zakte vlak voor rust, rende Kjaer meteen naar hem toe. Hij zag dat het mis was en legde Eriksen in een zijligging en trok aan zijn tong zodat deze niet naar achteren kon zakken. Vervolgens gebaarde hij naar de kant dat er hulp moest komen en stuurde hij zijn teamgenoten aan. Hij riep ze op een halve cirkel om Eriksen heen te vormen zodat de reanimatie afgeschermd werd van de camera’s.

De nieuwssite voetbalzone.nl schreef onder de kop: Simon Kjaer laat in officiële reactie van zich horen: ‘Ik ben ontroerd’, ook een soortgelijk verslag. Op rtlnieuws.nl is er een collage van dagbladen uit meerdere landen die de heldendaad van Kjaer memoreren onder de kop: 'Echte aanvoerder' Van Brazilië tot Nieuw-Zeeland: overal ter wereld is Simon Kjær een held. Ik zou nog even door kunnen gaan, maar volsta met bovenstaande verwijzingen. Daar zoveel verschillende nieuwssites gelijksoortige informatie hebben gepubliceerd, zie ik geen reden om aan de echtheid te twijfelen.

De schrijver valt over het feit dat ik heb aangegeven dat de aanvoerder tegenwoordigheid van geest had. Volgens een woordenboek betekent dit niets anders dan het vermogen bezitten om in alle mogelijke situaties direct in te grijpen. Er zijn mensen die bij een heftige gebeurtenis niet in staat zijn om te handelen, anderen verliezen het bewustzijn etc. Simon Kjaer was gelukkig in staat om kordaat op te treden. Ik zie niet in wat er mis is met de manier waarop ik het heb beschreven.

Ik kom niet aan de deskundigheid van de schrijver als cardioloog, maar constateer wel een erge vorm van arrogantie bij betrokkene. Zonder mij te kennen, stelt hij dat ik de klok heb horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. Ik loop niet te koop met mijn kennis, maar als gediplomeerde voetbaltrainer heb ik wel degelijk kennis over de stabiele zijligging waar de schrijver het over heeft. Echter heb ik als columnist de vrijheid om zelf te bepalen waar ik het accent op leg. De schrijver mist de bevoegdheid om te bepalen hoe ik mijn werk moet doen.

De schrijver haalt ook aan dat hij zich niet kan voorstellen dat de SVB niet op de hoogte zou zijn van FIFA-richtlijnen op dit stuk. Ik heb geenszins beweerd dat de SVB niet op de hoogte is van onderwerpelijke richtlijnen. Ik heb me slechts afgevraagd of zowel deskundigen als equipment aanwezig zijn bij nationale en internationale meetmomenten. Ik wens op te merken dat het simpelweg weten hoe iets moet, nog niet inhoudt dat het ook zo wordt gedaan. Een  voorbeeld: Het is bekend dat diefstal onacceptabel is, maar er wordt toch gestolen.

Ik merk dat de schrijver erop uit is mij in een kwaad daglicht te stellen door onwaarheden aan mij toe te schrijven, want hij besluit met een nietszeggend slot: Eriksen is gered door de alertheid van de speler van de tegenstander die direct om hulp riep, de snelle reanimatie en de aanwezigheid van de levensreddende AED! en niet van een of andere zijligging. De schrijver doet voorkomen alsof ik heb beweerd dat Eriksen door de zijligging is gered.

De reactie van de schrijver is erg negatief en zelfs op het zielige af. Zonder gedegen onderzoek heeft hij conclusies getrokken. De schrijver heeft geprobeerd mij te beledigen, maar het ingezonden stuk zegt meer over hem dan over mij, want een oud gezegde luidt: Wie op een zaak antwoordt voordat hij de feiten hoort, is dwaas en maakt zich belachelijk. Aangezien ik deelneem aan een levenslang leerproces, waarbij respect voor een ander prioriteit geniet, zal ik mij niet verlagen naar het niveau van de schrijver, maar deze in zijn waarde laten. Ik nodig de neutrale en kritische lezer uit om zelf te oordelen.
 
De lessen die we uit de reactie van de schrijver kunnen leren:
1. Zorg dat jouw mening over iemand steeds objectief is en nimmer gebaseerd is op wat anderen vinden van die persoon.
2. Onderzoek eerst grondig de feiten, voordat je een mening geeft.
3. Probeer zoveel mogelijk opbouwend te zijn en een positieve bijdrage te leveren aan een discussie. Lukt dat je niet, zwijg dan liever!

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de schrijver vanwege hem moverende redenen, (om voetbalterminologie te gebruiken) op de man gespeeld heeft en niet op de bal. Daarvoor verdient hij een rode kaart, dus sluit ik de discussie hierbij af.

Mireille Hoepel
https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait