OW stopt Openbare aanbesteding dubieuze verkavelingsproject Uitkijkpolder

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed, heeft de naar corruptie riekende aanbesteding over een overheidsverkavelingsproject in de Uitkijkpolder, meer bekend als Oryza, stopgezet. VHP-assembleelid Rajinder Debi had op 14 juni 2021 een schrijven gestuurd naar de minister over dit verkavelingsproject. In zijn schrijven heeft Debie de minister gevraagd of het verkavelingsproject geïnitieerd is door de regering en het ministerie OW. Als dit niet het geval is, wilde hij weten wie de initiatiefnemers zijn van het desbetreffende project.

Op 21 juni heeft de minister antwoord gegeven op het schrijven. Suriname Herald heeft de hand weten te leggen op deze brief. Hij deelde mee dat de aanbesteding die gehouden zou worden onder bestek nummer 049/2021 LB/OW, geen voortgang meer zal vinden vanwege het feit dat het gebied onder de noemer van een particulier terrein valt en nimmer als overheidsverkavelingsproject door de staat uitgevoerd kan worden.

Belanghebbende, met name politici, industriëlen, speculanten en mensen die reeds beschikken over landbouwgronden, zijn in aanmerking gekomen voor terreinen. In 2010 hebben ze hun bereidverklaringen ontvangen. Dit gebeurde zonder dat enige infrastructurele werken in het desbetreffende project in orde zijn gemaakt, zegt Debi in gesprek met Suriname Herald. De vraag rijst bij hem hoe hier sprake kan zijn van een overheidsverkavelingsproject.

Hij heeft de minister gevraagd hoe het mogelijk is dat het ministerie van Openbare Werken belastingmiddelen gaat aanwenden vooral in deze moeilijke financieel-economische situatie waarin het land thans verkeert, om wegen en riolering aan te leggen op mogelijk particulier terrein waarvan de juridische status niet duidelijk is.

Vermeldenswaard is dat het Directoraat Civieltechnische Werken van het ministerie van OW heeft toegestaan dat dit deel van de werkzaamheden op een slinkse wijze geïncorporeerd zijn in het bestek van Uitkijkpolder, terwijl dit in strijd is met de inschrijvingsregels. Dit riekt naar corruptie, meent de parlementariër.

Particulier karakter
De minister van OW heeft aangegeven dat bij nadere bestudering van de relevante documenten naar voren is gekomen dat in 2010 bereidverklaringen zijn afgegeven, maar de uiteindelijke uitgifte in grondhuur niet geschiedde. Belanghebbenden hebben middels een rechterlijk vonnis afgedwongen dat het ministerie veroordeeld is om tot uitgifte in grondhuur over te gaan, wat ook is geschied. Dit betekent dus dat het gebied een particulier karakter heeft, zegt de minister in het schrijven aan het assembleelid.

De gestelde voorwaarden in de betreffende grondhuurbeschikkingen zijn door ROGB gesteld (pargraaf III sub3) dat de houder van het recht op grondhuur met betrekking tot de aanleg van wegen, lozingen, bruggen deze alleen met toestemming en begeleiding van LVV mag geschieden. Deze voorwaarde impliceert dat niet de overheid, maar de belanghebbende verantwoordelijk is voor de aanleg van wegen en ontwateringsvoorzieningen. Dit betekent dus dat OW niet hoeft over te gaan tot de aanleg van dergelijke voorzieningen en derhalve de aanbesteding niet hoeft te houden, schrijft de minister.

Verder bestaat ook de optie dat het ministerie van Grond- en Bosbeheer (GBB) de uitgegeven grondhuurbeschikkingen kan intrekken aangezien niet voldaan is aan de als voorwaarde gestelde cultuurplicht. De belanghebbenden zijn in deze verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructurele voorzieningen, staat in het schrijven van de minister.

Jerrel Harderwijk

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait