Leerlingen examenklassen mogen weer naar school

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Leerlingen van examenklassen mogen weer naar school. Deze mededeling deed minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) in het parlement. Aan de scholen zal de nodige toestemming worden gegeven voor het verzorgen van onderwijs. Ook de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en andere instituten voor hoger onderwijs mogen beginnen met het fysiek afnemen van examens op locatie. De minister voegde meteen eraan toe, dat de COVID-19-protocollen strak gevolgd moeten worden.

Ze vraagt de instituten om de studenten altijd centraal te stellen. Het is geen normaal jaar geweest, merkte de bewindsvrouw op. De schoolleidingen kunnen niet werken met de traditionele spelregels. Ze zullen flexibiliteit moeten tonen om de studenten tegemoet te komen. De minister noemt het geven van herkansing als een alternatief.

Afronding schooljaar
Het ministerie heeft een urgentieplan in werking. Dit plan wijzigt naar gelang de omstandigheden en in nauw overleg met de stakeholders in het veld, omdat het door hen wordt uitgevoerd. De belanghebbenden zijn de leerkrachten, schoolleiders en ouders. Een van de maatregelen zal te maken hebben met extra ondersteuning geven aan de scholen in de vorm van remedial teaching.

Bij remedial teaching worden leerlingen onderzocht met behulp van een gesprek, toetsen en of observaties. Maatregelen zullen getroffen worden om de leerlingen naar het gewenste niveau te helpen. De minister voerde verder aan dat het raamwerk van het urgentieplan gericht is op afbakening van het leerprogramma, dat nog herhaald, aangeboden en getoetst moet worden. Dit is afhankelijk van wanneer de scholen fysiek worden opgesteld. Het schooljaar kan verlengd worden, deelde de minister mee. De afstemming daartoe vindt nu plaats.

Extra ondersteuning
Leerkrachten hebben extra ondersteuning nodig om opnieuw te beginnen. De minister verzekert dat de leerkrachten die extra ondersteuning zullen krijgen. Ze spreekt niet van een verloren schooljaar. Het aangepast curriculum wordt in samenspraak met de schoolleiders, leerkrachten, inspecties en onderwijsbureaus vastgesteld. Er zal worden afgerond met daadwerkelijk behandelde leerstof. “We gaan geen tentamens en repetities geven van niet behandelde leerstof,” maakte de bewindsvrouw duidelijk.

Grote delen van de leerlingen landelijk hebben de leerstof van het eerste en tweede kwartaal gehad. Daarmee gaat het ministerie afronden. In het binnenland is er slechts een kwartaal les gegeven. “We gaan aansluiten bij de kinderen en gaan niet van ze eisen dat ze in een kwartaal drie kwartalen moeten doen,” zei Levens.

Aangezien er verschillende programma’s zijn, worden kinderen die ver vooruitgeschoven zijn, niet tegengehouden. Die mogen snel door. Wie achter is gelopen krijgt volgens de minister extra ondersteuning om op niveau te komen.

Vishmohanie Thomas

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait