INGEZONDEN: Vaccineren of niet?

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Een moeilijke beslissing? Indien we naar de werkelijke feiten kijken, evidence based dus, is het besluit niet zo moeilijk. Eenieder die zichzelf wil beschermen, maar ook geliefden, kennissen en vrienden zou mijns inziens het onderstaande in overweging kunnen nemen.

Er zijn namelijk personen die mogelijk vanuit hun typische persoonlijkheid, ego en narcistische trekken willen bepalen dat u zich niet laat vaccineren. Er worden quasi-wetenschappelijke redenen aangehaald als bewijs om naderhand te zeggen dat wat is verkondigd niet waar is en gebaseerd is op van horen zeggen. Zie hier hun wetenschappelijke basis, inzicht en oprechtheidsuitgangspunten.

Ook zijn er mensen die de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, de gespecialiseerde organisatie, opgericht door de Verenigde Naties, willen desavoueren. De WHO brengt wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart, co├Ârdineert en bevordert de gezondheidszorg en de gezondheid van de wereldbevolking, mede middels wetenschappelijk onderzoek, de classificatie van aandoeningen (ICD-10) en geneesmiddelen (ATC-codering).

Heeft de WHO weleens fouten gemaakt, jazeker, ook in het begin van de opkomst van de nieuwe ziekte corona. Maar ze is en blijft wereldwijd het gezaghebbende orgaan voor de gezondheid. Wat vindt u van het inzicht, de wetenschappelijke basis en oprechtheidsuitgangspunten wanneer personen die de WHO willen desavoueren, vervolgens aanhalen de Rockefeller Foundation, een filantropische niet-gouvernementele organisatie die zich onder meer bezighoudt met onderwijs op het gebied van gezondheid, voedselproductie, kunst en cultuur.

Kan u op oso dresi vertrouwen? Het is bekend dat bepaalde oso dresi mee kunnen helpen bij de vermindering en de genezing van bepaalde aandoeningen. Werken ze ter voorkoming en bestrijding van een Covid-19-besmetting? Daarover is er nog geen enkel bewijs. Wel weten we dat Covid dodelijk kan zijn en niet een gewoon griepje is. Er zijn echter personen die mogelijk vanuit hun typische persoonlijkheid, hun ego en narcistische trekken, voor u willen bepalen dat u zich niet druk hoeft te maken over Covid en u zich niet hoeft te laten vaccineren.

Als u kijkt naar de gevolgen wereldwijd, dus ook in Suriname, zijn evidence based dus, van een Covid-19-besmetting, dan liegen de feiten niet. De mensen die beweren dat vaccinatie niet helpt dus niet nodig is, gaan tegen de overduidelijke, wereldwijde informatie en feiten in, door hun geweten uit te schakelen. Het geweten kan je zelf manipuleren, maar wat de mens niet kan uitschakelen is hun Karma.

Bij degenen die beweren dat vaccinatie niet nodig is, ontstaat zeer waarschijnlijk cognitieve dissonantie. Dit dwingt je om stappen te ondernemen, dingen te doen om de dissonantie weg te werken of te verminderen. Personen met een groot ego of narcistische trekken zullen niet hun mening bijstellen of ter discussie stellen, maar eerder de tegenstrijdige informatie en feiten verduisteren, wegstoppen, ontkennen en er niet over willen praten.

De evolutie psychologie geeft aan dat deze personen een heel groot gevaar vormen voor samenlevingen omdat ze onnodig destabiliseren en de ontwikkeling/evolutie in gevaar brengen. Eenieder mag een mening hebben, maar geef anderen de gelegenheid en respecteer hun recht om zelf te kiezen en op basis van de analyse van de feiten, evidence based dus, een eigen mening te vormen en besluiten te nemen.

Welk risico wilt u lopen, na vaccinatie mogelijk enig ongemak en ongerief die niet tot overlijden leiden of wilt u door niet te vaccineren voor uzelf, geliefden en kennissen een gevaar vormen met een mogelijk gevolg, het overlijden van uzelf, uw geliefden en kennissen die ook niet zijn gevaccineerd?

Feit is dat landen waar velen reeds zijn gevaccineerd de lockdownmaatregelen versoepelen. Kunnen ze nog problemen krijgen, dat zou best kunnen, want 100 procent bescherming en garantie bestaat niet, kan niemand u geven, en dat geldt niet alleen voor Covid en gezondheidsissues, maar voor vrijwel alles. Bewezen is dat er met het vaccineren vooruitgang is geboekt in het verminderen van besmettingen, ziekenhuisopnamen en overlijden als gevolg van Covid.

Zij die pretenderen u 100 procent garantie te kunnen geven als u hun mening en standpunt overneemt, zijn de grootste en meest valse bedriegers. Hoor aan de personen met mogelijk een te groot ego en narcistische trekken die voor u willen beslissen, maar besluit voor uzelf op basis van de werkelijke, bewezen feiten. Laat niemand u dwingen om onveilig besluiteloos te zweven, geen besluit te nemen en het leven van uzelf en anderen in gevaar te brengen.

Laten we net als in andere landen middels succesvolle vaccinatie weer zoveel als mogelijk naar het normale teruggaan. De belangrijkste persoon voor uw eigen gezondheid bent uzelf en eenieder heeft het recht zelf daarover te beslissen. Libi wan verantwortu lobi libi.

Dr. Glenn Leckie

Klinisch psycholoog

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait