INGEZONDEN: Suriname

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Suriname, inmiddels 45 jaar onafhankelijk, heeft een nogal bewogen verleden en heden volgens de website https://wikikids.nl/Suriname. Anno 2021 is de omschakeling van een politiek gedreven regime naar een economisch regime essentieel. Elke Surinamer is gebaat bij een stabiele economie, waarbij de groei op sociaal-maatschappelijk gebied te merken is.

De implementatie van een meerjarenplan dat gestoeld is op een visie 2050 dat als blueprint geldt voor alle toekomstige regeringen tot aan 2050 is van eminent belang. Hieronder een zeer kleine greep wat een bijdrage kan leveren aan economisch herstel.

1. Productiebedrijven

Het opzetten van productiebedrijven met als 'core business' de export, brengt onder meer valuta-inkomsten en werkgelegenheid met zich mee. Voorbeelden van type productiebedrijven: kruiden en specerijen in poedervorm (gember, kaneel, kurkuma, nootmuskaat), pluimveepoeder/thee verkregen uit de extracten van de vele medicinale planten die Suriname rijk is (tegen onder meer hoge bloeddruk en andere aandoeningen).

Suriname importeert meer dan er wordt geëxporteerd, waardoor de handelsbalans (import/export) uit evenwicht is. Een chronisch tekort aan valuta is het resultaat van deze onevenwichtigheid. De productiebedrijven kunnen exporteren en valuta ontvangen dat leidt tot evenwicht in de handelsbalans. Let wel: export gaat gepaard met stringente regelgeving.

Het Caribisch Gebied heeft meer dan 44 miljoen inwoners en vele van de eilanden importeren nagenoeg alles. Indien Suriname er echt voor gaat om de voedselschuur te worden en dit kwalitatief doet, dan zit het land binnen de kortste tijd op rozen. Surinamers gaan het werk serieuzer moeten nemen door geen '9-5'-mentaliteit te hebben, echter te werken totdat de targets zijn gehaald. Daarnaast zal het bevolkingsaantal van Suriname moeten uitgroeien met een aantal miljoenen inwoners om economisch echt interessant te worden.

 

2. Belastingstelsel aanpassen

Belastingheffing heeft onder meer als functie het financieren van voorzieningen waarvan de regering bepaalt dat zij algemeen toegankelijk en beschikbaar moeten zijn voor haar bevolking. Voorzieningen die grotendeels uit de opbrengsten van belastingen bekostigd worden (kunnen) zijn defensie, gezondheidszorg, infrastructuur, politie, rechtspraak en sociale zekerheid. Op basis van bovenstaande is het van belang dat alle bedrijven evenals burgers belastingen afdragen.

 

3. Controle en prijsbeleid

Wat is het huidige prijsbeleid? Enige richtlijnen voor prijzen van basis- en strategische goederen zijn verstrekt door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Echter, het schort aan de controle op het beleid. Bij het verhogen van de salarissen van de 'overheid', stijgen de prijzen in de winkels meteen. Heeft de ambtenaar dan enige vooruitgang geboekt?

 

4. Inkrimping ambtelijk apparaat

Het ambtenarenapparaat is log en veel te duur. Wat zijn de kosten en gevolgen bij het ontslaan van personeel dat afwezig is met andere woorden niet op komt dagen met vervroegd pensioen sturen van ambtenaren vanaf 58 jaar.

 

5. Aanpassing/hervorming van het wetboek

Het Burgerlijk Wetboek van Suriname is zo snel mogelijk toe aan vergaande herzieningen anno 2021. Is de doodstraf nog van toepassing? Familierechten, rechten van de vader uitwerken. Wetten inzake het opereren van een mijn- en/of oliemaatschappij (staat uiteraard niet in het BW).

Vraag: is het verplicht stellen van het vaccineren van werknemers wettelijk opgenomen? Zo ja, in welk artikel staat dit? Zo nee, hoe zou het komen dat diverse bedrijven hun werknemers kunnen verplichten de vaccinatie in te nemen? Laten zij zich niet vaccineren kan ontslag volgen. Is dit humaan? Er zijn tal van andere middelen om mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren. Investeren in dergelijke campagnes zal zeker meer kans van slagen hebben.

 

6. Minder subsidies

De lening en schuld van de EBS bedraagt 350.000.000 US dollar. De EBS en SWM hebben de afgelopen jaren miljarden aan subsidies ontvangen van de overheid. In juli 2021 start de afbouw van deze subsidies met de invoer van een nieuw tarievenstelsel dat pleit voor het betalen naar verbruik. Prijsverhogingen dienen geleidelijk aan te verlopen in plaats van 'overnight'. Daarnaast is een aanloop van minstens drie maanden nodig voor campagne voeren ten behoeve van het inlichten van het volk.

Tip: handhaaf tarieven naar verbruik en voer goedkope tarieven doordeweeks in na tien uur 's avonds en in het weekend. Hierdoor kan de klant op deze tijdstippen bijvoorbeeld goedkoper de was doen.

 

7. Privatisering overheidsinstellingen

Privatiseren van overheidsinstellingen zoals Cevihas, Grassalco, SLM en Telesur is noodzakelijk. Het commercialiseren van deze instellingen, dat capabel leiderschap en personeel eist, zal de druk op de overheidsuitgave enorm verlagen.

Een paar voordelen van het privatiseren zijn: het bedrijf wordt commercieel gerund, aandeelhouders zijn aan het stuur, geen politieke bemoeienis, geen vriendjespolitiek, geen subsidieverstrekkingen, hogere belastinginkomsten voor de staat

 

8. Bewustwording van het volk

Fantastisch zou zijn wanneer het Surinaamse volk de hand in eigen boezem steekt en bewust wordt van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Spirituele bewustzijn en groei is van essentieel belang.

Dit is maar een kleine greep dat binnen een paar jaar zou kunnen worden gerealiseerd.

Ylanga R.D. Blinker

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait