Minister Kuldipsingh benadrukt uitdagingen COVID-19 op arbeidsconferentie

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), Rishma Kuldipsingh, heeft vandaag onder zeer bijzondere omstandigheden de 109de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) toegesproken. Deze sessie is vorig jaar verdaagd vanwege de opkomende pandemie en dit jaar voor het eerst overwegend virtueel gehouden vanwege de reis- en vergaderbeperkingen in de wereld.

Minister Kuldipsingh, die de conferentie voor het eerst heeft toegesproken, heeft in haar boodschap aandacht besteed aan het rapport van de directeur-generaal van de ILO, Guy Ryder, dat gebaseerd is op de COVID-19-pandemie, de invloed daarvan in de bedrijven en voor de werknemers.

De minister benadrukte in haar speech de uitdagende economische tijden waarin Suriname al enige tijd zit, de pogingen die door de regering worden ondernomen om eruit te komen en de COVID-19-pandemie die een verergerend effect heeft gehad op de Surinaamse economie en de samenleving.

Rol ministerie in COVID-periode
De bewindsvrouwe gaf ook de rol aan die aan het ministerie van AW en J is toebedeeld bij het faciliteren van de COVID-19-steun en de rol die het ministerie speelt in het COVID-19-clusterteam.

Minister Kuldipsingh heeft ook de uitdagende omstandigheden gememoreerd waaronder de Arbeidsinspectie blijft functioneren en de extra bevoegdheden die gegeven zijn binnen de COVID-19-regelgeving. De in uitvoering zijnde werkgelegenheidsprogramma’s onder het Basic Needs Trust Fund (BNTF) en de vacaturebank werden ook door de minister in haar rede gememoreerd.

Ze deelde het gehoor ook mee dat in Suriname vanuit het ministerie ook steeds de oproep is gedaan voor sociaal dialoog om nieuw opgekomen werkplaatsvraagstukken op te lossen. Advies dat het ministerie heeft gegeven over juridische thema’s die vanwege de pandemie zijn opgekomen zoals loonbetalingen, vakantie, telewerk en veiligheid op de werkplek zijn ook aan de orde gekomen. Een op de mens gericht pad van herstel werd door de bewindsvrouw benadrukt en in dat kader past ook haar beleid met betrekking tot bevordering van de vakscholing en het ondernemerschap (micro, klein en middelgroot).

Rapportage
Aan de jaarlijkse arbeidsconferentie, het hoogste orgaan van de ILO waarvan Suriname sinds 1976 lid is, neemt dit jaar een relatief grote tripartiete delegatie deel door de zeer lage participatiekosten. In de conferentiecommissie Toepassing van Standaarden is weer gebleken dat Suriname een relatief goede staat van dienst heeft wat betreft rapportage over geratificeerde en niet-geratificeerde ILO-verdragen en -aanbevelingen, in tegenstelling tot sommige andere landen in het Caribisch gebied. Sociale zekerheid en de COVID-19-pandemie zijn thema’s waaraan dit jaar aandacht wordt besteed. De arbeidsconferentie 2021 duurt van 03 juni tot 19 juni en wordt afgesloten in de periode 25 november tot 11 december.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait