Vrijdag verplicht gebed in moskee:

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij
SMA wil vrijstelling na 12 uur waar dienst het toelaat

Volgens de Koran moet elke moslim vijf keer per dag bidden. Het gebed kan thuis, in de moskee of op de plek waar hij zich op dat moment bevindt geschieden, maar op de vrijdag is de moslim verplicht in de moskee te bidden. In Suriname komt het vaker voor dat moslims beperkt worden in het vrijdagsgebed, Al-Djuma genaamd. Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moslim Associatie (SMA), zegt dat klachten hierover hem ook hebben bereikt, terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken in 1987 in de beschikking 7609, heeft geregeld dat alle ambtenaren en het personeel van parastatale instellingen bij de overheid in overleg met de werkgever, vrijaf van dienst zijn op elke vrijdag vanaf 12.00 uur.

Soebhan zegt dat hij meerdere malen verklaringen voor medegelovigen heeft moeten schrijven, omdat de werkgever dat vereist. Er zijn ook directeuren op ambtelijke afdelingen die om verschillende redenen geen toestemming geven, terwijl anderen van mening zijn dat als er voor de één een uitzondering wordt gemaakt, dat ook voor de rest moet gelden. Soebhan noemt dit een kwalijke zaak en is van mening dat waar de dienst het toelaat, moslims de mogelijkheid zouden moeten krijgen om naar de moskee te gaan voor gebed.

Hoewel veel moslims met de verklaring van de moskeeleiding vrijstelling krijgen op de vrijdag, kan de leiding niet aangeven, dat de werkgever de werknemer vrij moet geven. “Daartoe ben ik niet bevoegd. Ik kan wel aangeven dat het verplicht is om op de vrijdag in de moskee te bidden. Soms wordt de verklaring ieder jaar gevraagd. Maar niet elke nieuw afdelingshoofd houdt rekening hiermee. Vooral voor serieuze moslims kan dit voor verdriet zorgen”, zegt Soebhan.

Aan veel moslims die om de vrijstelling op de vrijdag vragen, wordt gevraagd een verlofbriefje te tekenen. Maar het komt ook voor dat er gekort wordt op het salaris of dat er de vakantiedagen worden afgetrokken. De SMA-voorzitter vindt dit niet kunnen, omdat de beschikking nog steeds geldig is. Hoewel Soebhan denkt dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn van de resolutie, meent hij dat de regering ervoor moet zorgdragen dat deze wordt uitgevoerd, waar de dienst het toelaat.

-door Priscilla Kia-

 

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait