Wegvallen automatische verzekering zuigelingen inhumaan

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Pasgeboren baby’s worden automatisch verzekerd als de moeder binnen drie dagen na de geboorte, haar kind aanmeldt bij een verzekeringsmaatschappij. In de drie eerste dagen na de geboorte, kan het kind genieten van de nodige medische zorg via de verzekering van de moeder. Deze zogeheten ‘drie dagen regeling’ komt weg te vallen. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, is van mening dat wanneer het om kinderen gaat, men niet moet proberen om ze de nodige medische zorg te onthouden. Ook is hij van mening dat de basiszorgwet die is goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA), ervoor moet zorgen dat dergelijke gevallen zich niet voordoen. Jogi vindt het niet alleen inhumaan om deze regeling op te heffen, hij zegt ook niet te begrijpen hoe verzekeringsmaatschappijen er vanuit kunnen gaan dat de moeder binnen drie dagen het kindje zou kunnen aanmelden.

Het wegvallen van de drie dagen regeling zorgt ervoor dat ouders de kosten die gepaard gaan met de medische zorg van hun baby, zelf moeten betalen.

Jogi vindt het onbegrijpelijk dat hoewel er een basiszorgwet is die aangeeft dat alle kinderen van 0 tot 16 jaar verzekerd zijn door de staat, er toch een dergelijke regeling is. De wet is niet gewijzigd, dus alle kinderen van 0 tot 16 jaar maken ongeacht de sociaal-economische status van hun ouders aanspraak op de verzekering door de staat. Hij benadrukt dat deze regeling in strijd is met de wet. Hij zegt verder dat ook als de moeder bij een particuliere zorgverzekeraar is aangesloten, zij zich altijd moet kunnen beroepen op het Staatziekenfonds (SZF) of het ministerie van Volksgezondheid conform de wet.

Hij haalt verder aan dat hij begrijpt dat zorgverzekeraars de kosten voor verzekering steeds opschroeven, omdat ze ook steeds meer moeten uitgeven. Echter zegt hij dat het de taak is van de overheid, om haar verantwoordelijkheid op zich te nemen. Jogi vindt dat de overheid met de zorginstellingen en de verzekeraars om de tafel moet gaan zitten om te kijken waar de schoen wringt.

Jogi vindt dat de besluiten die de afgelopen week zijn genomen ten opzichte van de dienstverlening van de zorg aan de burgers, niet alleen consequenties hebben voor de verzekerden, maar ook voor de verzekeraars. Hij vindt dialoog daarom de beste oplossing om uit deze situatie te geraken. Jogi haalt aan dat wanneer de overheid weet wat de problemen zijn, zij gericht kan werken aan een oplossing en de dienstverlening kan optimaliseren voor de patiënt, die te allen tijde centraal moet staan.

-door Richelle Mac-Nack-

 

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait