Regering gaat salaris rechterlijke macht fors verhogen

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loading foto
previous De Raad van Ministers heeft de verhoging van de salarissen van de rechterlijke macht reeds goedgekeurd. De salarisaanpassing gaat in per oktober 2020. next


De regering wil met spoed, via een Staatsbesluit, de salarissen van de rechterlijke macht en de procureur-generaal fors verhogen. De Raad van Ministers heeft de verhoging reeds goedgekeurd. Nu moet de Staatsraad nog een advies geven aan de president. Deze verhoging wordt doorgevoerd, anticiperend op de noodzakelijke wettelijke voorziening.

De salarisschaal van de president van het Hof van Justitie en de procureur-generaal begon bij SRD 31.655 en eindigde op SRD 35.723. De nieuwe schaal wordt minimaal SRD 47.843 en maximaal SRD 53.585. De minimale verhoging is SRD 15.828. De vicepresident van het Hof zal niet meer SRD 27.507 ontvangen, maar SRD 41.261 per maand tot een maximum van 49.831.

De senior leden van het Hof van Justitie gaan minimaal SRD 12.682 per maand meer ontvangen. De junior leden krijgen een salarisverhoging van SRD 10.000. De plaatsvervangende leden zullen van minimaal SRD 17.504 naar SRD 26.256 gaan. Leden plaatsvervangers die deeltijds werken, krijgen eveneens een verhoging. Daarnaast heeft de rechterlijke macht recht op 20% representatie- en 20% vervoerstoelage. De verhoging werkt terug tot oktober 2020. Deze verhoging wordt doorgevoerd in een periode waar nog gesproken wordt met de vakbeweging over de versterking van de koopkracht van ambtenaren. Ook zullen de belastingschijven moeten worden aangepast. Er is nog geen overeenstemming over de koopkrachtversterking tussen de regering en de vakbeweging.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait