Parlement ingelicht over proces COVID-steun

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Parlementariërs zijn gisteren tijdens de openbare vergadering door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) ingelicht over het proces met betrekking tot de COVID-19-steun die door de regering wordt uitgekeerd. De bewindsvrouw ging in op vragen die tijdens de vergadering op 29 april door het parlement zijn gesteld. Alle personen en bedrijven die door de COVID-19-pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd, worden al uitbetaald.

Het gaat om personen die zich in de periodes 1-15 februari 2021; 1-7 maart 2021 en 1-7 april 2021 hebben geregistreerd en volgens de vastgestelde criteria geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de overheid. Voor wat betreft de periode februari tot heden is reeds SRD 5.674.500 uitgegeven aan deze tegemoetkoming.

Personen die zich in 2020 reeds hadden geregistreerd, zijn in mei 2021 opgeroepen om zich opnieuw te registreren. Minister Kuldipsingh herinnerde het college weer eraan, dat het bestand van 2020 heel erg vervuild was. Na evaluatie is bepaald dat de personen zich opnieuw kunnen registreren, nu volgens vastgestelde criteria.

In de registratieperiode februari tot en met april 2021 zijn er 683 personen niet geselecteerd. Hiervan hebben 316 een mailbericht ontvangen en 235 een brief. Verder moeten 115 hun brief nog ophalen. Minister Kuldipsingh zei, dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd de mensen, die niet geselecteerd zijn, hiervan op de hoogte te stellen.

Verder de minister aan dat voor werklozen die zich registreren voor de financiële tegemoetkoming er een matchmaking plaatsvindt met vacatures binnen de Vacaturebank bij het ministerie, om deze personen aan een baan te helpen. “We kunnen niet eindeloos financiële ondersteuning aan deze mensen blijven geven.” Als de vacature wordt gevonden en een werkloze tot tweemaal toe weigert die te aanvaarden, zal hij/zij niet meer in aanmerking komen voor de COVID-19-steun.

Minister Kuldipsingh zei dat voor wat betreft de uitbetaling in Marowijne het ministerie voor een technische uitdaging was komen te staan. Deze behoort nu tot het verleden. De bestanden zijn al naar de banken verzonden voor uitbetaling.

Gebleken is dat de meerderheid van het aantal geregistreerden uit Marowijne, die geselecteerd zijn, geen bankrekening heeft. Het ministerie heeft voor deze groep het proces voor het aanmaken van een bankrekening ingezet. De geselecteerde personen uit het district Marowijne, kunnen hun uitbetaling dan binnenkort tegemoetzien.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait