Advocaten: “Waarom Hoefdraad wel dagvaarden en twee bankdirecteuren niet?”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De advocaten van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, stellen dat de twee bankdirecteuren van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet gedagvaard zijn alhoewel zij de omstreden overeenkomsten tussen de bank en het Belgische Clairfield Benelux NV, Orion Assurance & Advisory en Capital Investment getekend hebben.

In de zaak van de voortvluchtige Hoefdraad, voerde advocaat Irene Lalji aan dat William Orie, directeur van het directoraat Monetaire Zaken en Economische aangelegenheden (DME) bij de moederbank, en Maikel Soekhnandan, Executive Manager van de bank, deze overeenkomsten wel hebben bekrachtigd door hun handtekening eronder te plaatsen.

Na bestudering van het politioneel onderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek en het rapport Kroll, vragen de advocaten waarom de twee directeuren niet gedagvaard worden als ex-directeur van CBvS, Robert van Trikt en Hoefdraad, op basis van de overeenkomsten wel gedagvaard zijn. “Waarom dagvaard je die twee personen niet die ook betrokken waren bij het geheel en bewust overeenkomsten hebben bekrachtigd en de overeenkomsten mede hebben ondertekend?”, vroeg Lalji.

In haar dupliek haalde ze aan dat de gelden op grond van de overeenkomsten ten goede zijn gekomen van de bedrijven, die daarin genoemd zijn met name Clairfield, Orion en Capital Investment. Immers, zij hebben ontvangen voor hun diensten en werkzaamheden die zij verricht hebben. Hoefdraad heeft geen betalingen ontvangen in geen enkele hoedanigheid.

De advocaat haalde eveneens aan dat de gelden die betaald zijn door de CBvS en op aanzeggen van de ex-governor vergoedingen betrof die conform de internationale criteria gangbare vergoedingen zijn. Gelden zijn niet door de minister van Financiën betaald aan deze bedrijven. Hoefdraad heeft in het kader van zijn departementale en wettelijke taak op grond van de Comptabiliteitswet gehandeld en gesprekken gevoerd met de monetaire autoriteit die in deze de moederbank is, voerde de advocaat aan.

Volgens de advocaten is het feit dat Hoefdraad zich heeft gedistantieerd van deze overeenkomsten en die niet heeft bekrachtigd en dus geen goedkeuring eraan heeft gegeven. Ook heeft Hoefdraad niet in privé en niet als minister enig voordeel gehad. Hij heeft volgens de advocaat geen dienst of belofte als tegenprestatie ontvangen. Hoefdraad zou ook geen misbruik hebben gemaakt van zijn bevoegdheid als minister.

De rechter doet op 29 juli uitspraak in deze verstekzaak. Rechter Marie Mettendaf gaf aan dat het onderzoek in deze zaak nog niet is afgesloten. Ook heeft de verdachte Hoefdraad geen gebruikgemaakt van het voeren van een laatste woord.

Vishmohanie Thomas

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait