NDP-fractie staat stil bij 155 jaar volksvertegenwoordiging

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loading foto
previous next


Het is vandaag precies 155 jaar geleden dat de volksvertegenwoordiging haar eerste zitting met 13 leden hield. Dit instituut heet thans De Nationale Assemblée van Suriname (DNA) met 51 leden. Opmerkelijk is de groei van 13 naar 51 leden. Er is een lange weg afgelegd. Het is niet altijd even gemakkelijk geweest om te komen waar we vandaag zijn, maar wij zullen ons gezamenlijk moeten inspannen om de richting te bepalen waar wij naartoe koersen. Wij zeggen daarom dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet en nog steeds inzetten. Gran Tangi voor het verzette werk. 

De positionering van DNA als hoogste orgaan van de Staat in 1987, is een bijzondere verworvenheid. De vertegenwoordiging uit de districten bestaat uit leden die daar daadwerkelijk wonen, daarnaast werden in de districten ook de vertegenwoordiging van het volk een feit, middels het opzetten van ressorts- en districtsraadsleden.  
 
Een andere verworvenheid is de grote openheid naar de samenleving toe, maar het is niet de regering die het heeft gerealiseerd, maar DNA zelf: coalitie en oppositie. Het digitaliseringsplan (open parlement) is een pluimpje waard! Zij die informatie wensen kunnen nu dagelijks via DNA-TV de vergaderingen volgen of de website bezoeken.
 
Ook het toelaten van meer vrouwen binnen dit instituut is een grote mijlpaal geweest, geïnitieerd door DNA zelf. Het doet ons goed om met trots aan te geven dat de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) bijna evenveel vrouwen heeft als mannen (7 om 9), dat stemt goed en is een voorbeeld dat door alle politieke partijen nagestreefd moet worden,  meenemend het college als geheel, met de groei van het aantal vrouwen. Hoewel we er nog niet zijn is DNA het enige orgaan dat de regering kan helpen controleren en de problemen van de samenleving kan verwoorden. Alleen door samen te werken kunnen wij streven naar verbetering van het werk.

Als wij uitgaan van dit standpunt, dan zijn wij de mening toegedaan dat er nog heel veel gerealiseerd moet worden. Enkele uitdagingen waaraan we met z’n allen samen moeten werken zijn;
- Actualisering van de ons Reglement van Orde. Het beantwoord lang niet meer aan de eisen van de tijd. Heel wat zaken moeten uit de semi vrijblijvende sfeer gehaald worden en eenduidiger geformuleerd worden;
- We moeten versneld werken aan de herintroducering van debatten.  Er moet ruimte geboden worden voor gedachten uitwisselingen;
- Ook het enquêterecht dienen wij spoedig te realiseren;
- De controlerende taken van DNA komen niet altijd goed tot uiting. Aan de informatieplicht van de regering en alle andere Instituten dienen wij nadere dwingendere regels vast te stellen.

Na 155 jaar is het zeker op zijn plaats om aan zelfreflectie te doen. Hoe kijkt de samenleving op naar ons als hoogste College van Staat? Wat zijn de verbeterpunten die wij meenemen in het nieuwe jaar van het parlement? Dit zijn enkele aandachtspunten waar wij zeker de focus op moeten leggen willen wij komen tot ‘De Nationale Assemblee’ waar wij met z’n allen naar verlangen.

Tot slot feliciteren wij het totale Surinaams Volk met 155 jaar Volksvertegenwoordiging, namens wie wij het werk mogen doen. DNA is het huis waar primair het volksbelang gediend moet worden.

Fractieleider NDP
drs. Rabindre T. Parmessar

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait