Economisch beleid belangrijk voor opvangen klappen IMF-programma

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - “We zullen de zaak niet ‘sugar quoten’; het IMF-programma is zwaar, er komen sociale klappen en het wordt een zwaar jaar”, zegt de Surinaamse onderhandelaar Karel Eckhorst. Hij maakt deel uit van het onderhandelingsteam van Suriname dat gesprekken voert tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Eckhorst windt er geen doekjes om en zegt precies waar het op aan komt wanneer het gaat om de impact van de samenwerking tussen de regering en het IMF om de economie van het land weer gezond te krijgen. "Het economisch beleid van de regering is belangrijk voor hoe wij de klappen van het IMF-programma zullen opvangen", zegt de onderhandelaar. Als dat beleid goed is en het herstelprogramma wordt uitgevoerd zoals de regering zich heeft voorgenomen kan de moeilijke periode binnen een jaar worden afgesloten.

Tijdens een virtuele zoommeeting hebben de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen verslag gedaan van de vele gesprekken die zij de afgelopen dagen hebben gevoerd in onder andere New York met onder andere het IMF . De ministers werden bijgestaan door Eckhorst en aankomend directeur van Staatsolie Annand Jagesar. De onderhandelaar benadrukt dat zonder het loslaten van de wisselkoers er uiteindelijk geen overeenkomst komt met het IMF.

Als dat eerder was gebeurd, al in februari, was de overeenkomst met het IMF al tot stand gekomen. Minister Achaibersing zegt evenwel dat de regering integraal heeft moeten kijken naar de stand waarin de economie zich bevindt en dat voorzichtig moest worden omgesprongen met het Surinaams belang. "Belangrijk voor de regering is dat het hier niet gaat om een pakket aan maatregelen van het IMF maar van Suriname De koers ongenuanceerd loslaten kan gevolgen hebben voor de samenleving met prijzen die omhoog schieten, inflatie maar ook voor de totale financiële sector", zegt de bewindsman.

Voor het opvangen van de zware klappen die het IMF-programma met zich zal meebrengen, zijn zowel economische als sociale maatregelen in het herstelprogramma opgenomen. Voor wat de sociale maatregelen betreft is gesproken met onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor het uitvoeren van hun bestaand 'Conditional Cash Transfer mechanisme. Dit is een systeem waarbij onder andere aan sociaal zwakkeren een directe financiële injectie wordt gegeven. Opmerkelijk is dat in het laatste bekende herstelplan, de regering het niet nodig heeft geacht dit programma in Suriname uit te voeren, maar te werken met maatregelen uit haar eigen vangnet en de beleidsdoelen op de ministeries.

Voor de economische kant zijn er ook aanpassingen gepleegd om de binnenlandse private sector te ondersteunen. Met IDB-invest wordt nagegaan hoe ook versneld financiële steun te geven aan het Surinaams bedrijfsleven. Zowel de president van de IDB als de directeur van IDB-invest, brengt binnenkort een 'ondersteuningsbezoek' aan Suriname. De drie meest belangrijke eisen van het IMF om uiteindelijk te komen tot de samenwerking, zijn een realistische begroting met parameters van het programma, geen monetaire financiering en het loslaten van de wisselkoers. Wanneer dat gebeurd is, ontvangt Suriname 690 miljoen US dollar verspreid over drie jaar.

Benadrukt wordt dat dit geld niet op de begroting zal worden geplaatst, maar wel te zien zal zijn op de betalingsbalans van de Centrale Bank van Suriname. Het is vooral bestemd voor het versterken van de monetaire reserves en het interveniëren op de valutamarkt. Gehoopt wordt dat binnen een jaar een monetaire reserve kan worden opgebouwd van meer dan één miljard US dollar.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait