In anderhalve maand wordt wisselkoers losgelaten

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loading foto
previous next


Indien de wisselkoers niet wordt losgelaten, zal er in juni ook geen deal zijn met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De regering heeft ongeveer anderhalve maand de tijd uitvoering te geven aan de eisen die worden gesteld. Op technisch niveau is er een overeenkomst bereikt. Suriname moet voldoen aan enkele voorwaarden, waarna de top van het IMF groen licht geeft voor het definitieve akkoord.

Hoofdonderhandelaar Karel Eckhorst heeft gisteren tijdens een persconferentie van het team dat gesprekken heeft gevoerd met het IMF, Wereldbank, Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en andere instellingen, aangegeven dat een zwaar programma uitgevoerd zal worden. Dit is echter nodig om de vele onevenwichtigheden in de economie recht te zetten. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning benadrukte dat niet over één nacht ijs is gegaan. De regering heeft er niet voor gekozen om de wisselkoers zonder meer los te laten, zonder diverse maatregelen te treffen. Er moet volgens de minister geen angstbeeld gecreëerd worden. De koers wordt op een verantwoorde wijze losgelaten, nadat de nodige maatregelen zijn getroffen.

Enkele maatregelen om de wisselkoers te beheersen, zijn reeds in uitvoering. Andere zullen binnenkort in ingevoerd worden. Achaibersing en zijn collega van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, legden uit dat ook andere instellingen Suriname zullen bijstaan. Belangrijk was dat op technisch niveau overeenstemming bereikt werd. Het IMF komt in met US$ 690 miljoen aan betalingsbalanssteun bestemd voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om een programma van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging met een jaar. 

Eckhorst deelde mee dat de Wereldbank en IDB met ruim een half miljard US-dollar in zullen komen. Dit is bedoeld als begrotingssteun. De IDB zal zich vooral richten op armoedebestrijding. Verder zal ook het ambtenarenapparaat onder handen genomen worden. Ook de private sector zal worden versterkt. Het ligt in de bedoeling dat de US-dollars van de IDB en de Wereldbank doorverkocht zullen worden aan de CBvS. De overheid krijgt er SRD's voor en de CBvS zal in staat zijn om de monetaire reserves verder te vergroten. Geprognosticeerd is dat monetaire reserve naar US$ 1 miljard zal toenemen. Hierdoor zal de SRD in waarde toenemen en de koers kan beheersbaar worden gehouden.

Het programma zal zwaar zijn, maar er is ook een lijvig sociaal programma opgenomen in het Herstelplan. Voor de nutsvoorzieningen zal eveneens ondersteuning worden gegeven aan huishoudens die de nieuwe tarieven niet kunnen betalen. Er zal geen objectsubsidie maar subjectsubsidie worden gegeven. Veel van de maatregelen worden dit jaar nog doorgevoerd. Structurele onevenwichtigheden die decennialang aanwezig zijn, moeten aangepakt worden. Na de uitvoering van de maatregelen, moet het land over een jaar langzaam uit de recessie kunnen komen. Eckhorst benadrukt dat iedereen een bijdrage moet leveren om de economie gezond te maken.

Naast de wisselkoers, moet de begroting worden aangepast waarin de maatregelen die getroffen zullen worden ook zichtbaar zijn. Het Herstelplan moet worden goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Tussen de minister van Financiën & Planning en de CBvS moet een overeenkomst getekend worden dat er geen monetaire financiering meer zal plaatsvinden.
https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait