SURINAME OPEN GOAL VOOR CRIMINELEN?

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De schandalen die wij met de regelmaat van de klok gedurende het regiem Bouterse voorgeschoteld kregen, daar zijn we klaarblijkelijk nog lang niet van bevrijd. Een week geleden werd bekend dat een maffioso Chinese industrieel, maar liefst 100 stalen vrachtcontainers gevuld met rondhout, het land probeerde uit te smokkelen en dat gelukkig er vanwege onze pas ingestelde Vliegende Brigade, bestaande uit onder meer opsporingsambtenaren, douaniers en leden van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, daar een stokje voor werd gestoken. Schandaliger kan het gewoon niet en dan ook nog te bedenken dat deze Chinees, die hier de grote producent van toiletpapier uithangt, een doodgewone smokkelaar en crimineel blijkt te zijn die ons land miljoenen dollars aan inkomsten uit de houtexport door de neus boorde. Op sociale media werd deze meneer als een schijnheilige, gepost bij het schenken van een partij toiletpapier aan een first lady. Allemaal camouflage, omdat de grote nyans in coöperatie met Surinaamse criminelen binnen het ambtelijke werden gemaakt en met houtroof en smokkel op megaschaal. En natuurlijk is het zaak dat we ons realiseren, dat dit al een hele tijd plaatsvindt en dat deze smokkel leidt tot een aantal spin-off effecten waar velen van genieten en ook van deze roof meeprofiteren. Het land wordt in collectieve zin beroofd door buitenlanders en onze eigen mensen. Alsof het allemaal niet op kan, gaan wij tekeer in verschillende sectoren en de doorsnee Surinamer blijft in armoede voortbestaan. En dat kan natuurlijk niet. De natuurlijke hulpbronnen van dit land zijn van ons allen en wij dienen er dan ook profijt van te hebben. Het kan nimmer zo zijn, dat wij ruimte bieden voor buitenlandse rovers die hier neerstrijken om met gemak te kunnen plunderen. We waren eens een wingewest en die periode moesten we na november 1975, voorgoed hebben afgesloten en wel ten bate van de gehele samenleving. Maar wat zien we nu gebeuren, er strijken hier tal van lieden neer die ons goud, hout, vis en andere kostbaarheden komen plunderen en het schandalige is, dat er hier mensen zijn die uit eigen voordeel tal van hand- en spandiensten verlenen en dan ook vaak nog voor een aalmoes. Al jaren achtereen schrijft deze krant over de manier waarop ons tropisch hardhout wordt gekapt en illegaal uitgevoerd. Scheepsladingen worden gewoon gejat en naar het verre oosten uitgevoerd. Mensen die geen enkele binding met dit land hebben en zeker niet van Suriname houden, komen hier om zich binnen no-time te verrijken. Het verdiende geld stroomt daarbij echt niet terug naar Suriname ten voordele van de Surinaamse samenleving en haar welzijn. De dollars en euro’s die belanden allemaal op buitenlandse rekeningen en na enige tijd bestaat het bedrijf niet meer en staan er nog wegroestende machines, vaak ook nog gebruikt aangeschaft. Weken achtereen hebben wij foto’s in Keerpunt gepubliceerd met pontons vol rondhout, dat zeer vermoedelijk ook via smokkelpraktijken zou verdwijnen. Maar niet slechts de buitenlandse crimineel is hier bezig, ook Surinamers die dit land niet lief hebben, zijn aan het plunderen op grote schaal. Suriname wordt door zijn eigen mensen leeggestolen tot er niets meer over is en daar moet een eind aan worden gebracht. De zaak van de 100 containers, mag zeker niet in de doofpot belanden. De kingpin achter deze zaak en wel de Chinese ondernemer S. L., moet een onnoemelijk grote boete krijgen en wel berekend in harde valuta. De boete moet van dien aard zijn, dat hij er nimmer meer over zal piekeren een dergelijk misdrijf te willen plegen. De lading hout moet verbeurd verklaard worden en de man zijn exportmogelijkheden ontnomen. Ook moeten we in dit land voortaan beter gaan screenen wie wel voor een uitvoervergunning in aanmerking komen en wie voor houtconcessies. We hebben niets aan buitenlandse houtkappers die onze natuurlijke hulpbronnen komen plunderen en het land slechts nadeel opleveren. Grote bedrijven als Bruynzeel destijds, hebben we nodig die productie leveren en veel werkgelegenheid creëren. Rondhout alleen exporteren en dan ook nog illegaal, moet zwaar onder controle worden gebracht, willen we echt financieel voordeel voor Suriname bewerkstelligen. Deze praktijken als met de Chinees, mogen niet meer voorkomen. We blijven de zaak op de voet volgen en hopen dat er paal en perk gesteld wordt. Deze regering heeft de gelegenheid te bewijzen dat Suriname niet langer een open goal is voor criminelen en hun activiteiten. In de afgelopen tien jaar hebben criminelen die aan de macht waren, de naam van dit land in meer dan voldoende mate besmeurd.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait