Finabank behoudt sterkte financiële positie ondanks crisis

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het vertrouwen in de Finabank is verder toegenomen vanwege het behoud van haar sterke financiële positie en groei in het klantenbestand. Finabank sloot het boekjaar 2020 af met een ruime liquiditeits- en solvabiliteitspositie. De bank heeft een sterke focus op het nemen van maatregelen om risico’s van de externe omgeving op de bank te weren. Hierdoor heeft de financiële instelling haar sterke positie weten te behouden ondanks de financiële crisis waar Suriname nu mee om moet gaan.

De bank publiceerde gisteren tijdens haar virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de resultaten over het jaar 2020. De solvabiliteitsratio van elf procent en de ruime liquiditeitspositie in vreemde valuta en Surinaamse Dollar (SRD) zijn ondanks de financiële crisis sterk gebleven. De solvabiliteitsratio is sterk, maar daalde ten opzichte van 2019 met slechts een procent ondanks de devaluatie van de SRD ten opzichte van de US$ met de aanpassing van de officiële wisselkoers van de US$ van SRD 7,52 naar SRD 14,29.

De sterke focus op risicobeheersing heeft gezorgd voor een nettowinst van SRD 58,1 miljoen in 2020 ten opzichte van SRD 5,8 miljoen in 2019 om de daling van de solvabiliteit te beperken, zodat de solvabiliteit sterk bleef. De bank is door haar sterke positie weerbaarder voor mogelijke verslechtering van de externe omgeving naar de toekomst toe.

Finabank heeft een sterke focus op digitalisering en heeft in 2020 een nieuw banksysteem in gebruik genomen, dat de basis vormt voor verdere digitale klantenservice. Een sterke focus op compliance om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan stelt de bank in staat om betalingen van en naar het buitenland te behouden en uit te breiden. Ook hebben Finabank en de internationale ontwikkelingsbank IDB Invest hun relatie verstevigd met een uitbreiding van de samenwerking. De totale opbrengsten van Finabank stegen met 40 procent van SRD 132 miljoen in 2019 naar SRD 185 miljoen in 2020.

De kosten stegen met 17 procent naar SRD 108 miljoen in 2020. Het balanstotaal van de bank steeg van SRD 2,4 miljard in 2019 naar SRD 3,5 miljard in 2020. De netto kredietportefeuille groeide met 76 procent van SRD 1,2 miljard in 2019 naar SRD 2,1 miljard in 2020. De non-performance ratio van een procent is laag en te danken aan adequate kredietverlening en -beheer en sterk risicomanagement.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is ook afscheid genomen van Cornelis Dilweg, die als president-commissaris veertien jaar succesvol toezicht heeft gehouden als raadslid. Kurt van Essen is benoemd als president-commissaris onder voorbehoud van goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname vanwege zijn herbenoeming als lid van de raad.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait