DNA zet licht op groen voor investeringsvennootschap

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee heeft met dertig stemmen voor en veertien tegen de regering gemachtigd om een investeringsvennootschap op te richten. Hiermee kan de regering goedkoop (fresh) kapitaal aantrekken, waarmee investeringsprojecten kunnen worden gefinancierd.

De aanname van de Machtigingswet kenmerkte zich door de vele verschillen tussen niet alleen oppositie en coalitie, maar vooral door verschil van inzicht binnen de coalitie. De ontevredenheid binnen de regeringsfractie werd vooral geuit door Abop-parlementariër Edward Belfort, die niet aan de stemming heeft deelgenomen.

De scherpheid waarmee de VHP, de Abop/Pertjajah Luhur-fractie en de NPS elkaar hebben bejegend demonstreerde het gemis aan eenheid binnen de coalitie. Vicepresident Ronnie Brunswijk voelde zich genoodzaakt zijn machtspositie aan te wenden. Hij maakte duidelijk dat hij de voorzitter is van de Abop en de opdracht zou geven om vóór de Machtigingswet te stemmen.

De fracties in de coalitie hebben uiteindelijk inderdaad ook hun stem gegeven aan de machtiging. Het doel, zoals door hen werd verwoord, is om de regering, die in een enorme financieel zwakke positie is gebracht door het beleid van de vorige regering, in staat te stellen het land te redden. President Chandrikapersad Santokhi zei dat hoe dan ook de debatten constructief zijn geweest. "De regering en het parlement hebben getoond in het belang van het land consensus te kunnen bereiken."

Volgens het staatshoofd kan bij consensus het nooit zo zijn dat alle inzichten van eenieder worden meegenomen. "We hebben een consensus product en zullen het daarmee moeten doen. Het is slechts een instrument dat in samenhang gezien moet worden met andere instrumenten om het land uit de crises te halen", zei Santokhi.

De oppositie, die tegen de machtiging stemde, vindt dat er teveel problemen zijn geweest sinds de regering in eerste instantie is begonnen om buiten het parlement om en zonder medeweten van alle coalitieleden een naamloze vennootschap op te richten. Fractieleider Rabin Parmessar van de NDP en zijn collega Ronny Asabina van de BEP zeiden dat de oppositie juist graag heeft willen meewerken en een constructieve bijdrage heeft geleverd maar dat er gewoon te veel onbeantwoorde vraagstukken zijn. Daarnaast is voorbijgegaan aan belangrijke bijdragen van maatschappelijke instanties in de samenleving.

Josafat Kanape van de Abop, die ook zijn kritische kanttekeningen had, maar tactische politiek bedreef, zei dat het doen van enkele aanpassingen in de Machtigingswet door de regering en het feit dat het parlement altijd eerst moet worden geraadpleegd voor wijzigingen, de doorslag hebben gegeven voor de Abop om voor te stemmen. Alle parlementariërs zijn het er over eens dat de behandeling geen schoonheidsprijs verdiende. Evenwel is, zoals fractievoorzitter Asiskumar Gajadien van de VHP het zei, het doel belangrijk; aan de regering is er een middel gegeven om het land uit de financieel benarde positie te halen.-.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait