Na doodgeboren Staats NV zware tweede bevalling

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loading foto
previous De regering krijgt groen licht om de Staats NV, Suriname National & Foreign Investment NV, op te richten. next


Zoals vicepresident Ronnie Brunswijk verzekerd had in De Nationale Assemblee, heeft de regering donderdagavond toestemming gekregen om de Suriname National & Foreign Investment NV (afgekort SNFI NV) op te richten. De machtigingswet hiertoe is goedgekeurd met 30 stemmen vóór en 14 tegen. De NDP-fractie heeft tegengestemd, omdat volgens haar meer ruimte nodig was om enkele zaken te verifiëren. De BEP heeft zich onthouden en was niet in de zaal bij de stemming.

"Het is een moeilijke bevalling geworden", verzuchtte Assembleevoorzitter Marinus Bee na de aanname. President Chan Santokhi merkte op dat eerst een kind - New Surfin NV - doodgeboren is. Het tweede kind is gezond en wel ter wereld gekomen. Nu moet het gaan kruipen en lopen. Er zal een juiste opvoeding gegeven worden aan het kind in een juiste omgeving. De NV is nodig om investeringen aan te trekken. Ze moet 'fresh capital' binnenbrengen tegen goedkope rente. Het staatsbedrijf moet een instrument worden om de ontwikkeling van het land ter hand te kunnen nemen.

De NV die de regering wil oprichten, is voor de vierde keer van naam veranderd. Na de doodgeboren New Surfin NV, is de naam gewijzigd in Suriname Investment Enterprise NV (SIE). Dinsdag deelde minister Armand Achaibersing mee dat de naam Suriname National & Foreign Investment NV gereserveerd was bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Aanvankelijk was de afkorting Sunfin NV, maar gisteren is de uiteindelijke afkorting SNFI NV bij nota van wijziging doorgegeven.

Een kritiek van de NDP en BEP is dat New Surfin NV nog steeds voorkomt in het handelsregister van de KKF. De nietigheidsverklaring is niet overgelegd, hoewel bij de notaris de NV wel is geliquideerd. Volgens de oppositie en ook Edward Belfort (ABOP) moet via de rechter de NV nietig verklaard worden. Deze mening wordt niet gedeeld door de regering. Belfort stelde zich fel op en eiste dat de ABOP en de NPS zichtbaar zijn in de NV. Volgens hem is de NV iets van de VHP en de diaspora, zonder dat andere partners betrokken zijn. Tijdens de spreekbeurt van Belfort werd de vergadering geschorst voor coalitieoverleg. Bij de hervatting bleef Belfort bij zijn standpunt, maar verdween kort daarna van het toneel.

Brunswijk voerde krachtig het woord en voerde aan dat in het begin hij niet betrokken was bij de oprichting van New Surfin NV. Daarna is er politiek overleg geweest en hij werd bij alles betrokken. Hij benadrukte dat hij volledig achter de NV staat die nodig is om investeringen aan te trekken. Hij merkte op dat hij behalve vicepresident ook voorzitter van de ABOP is en de opdracht heeft gegeven om de wet aan te nemen.

Patrica Etnel (NPS) plaatste net als fractiegenoot Ivanildo Plein kritische kanttekenen. Zij vindt dat alle districten betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van het land en dat decentralisatie belangrijk is. Alle districten kunnen een bijdrage leveren. Haar voorstel is overgenomen door minister Achaibersing. NPS-fractieleider Gregory Rusland voerde aan dat de regering het instrument heeft gekregen om de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. Daartoe is deze machtigingswet belangrijk. Coalitiefractieleider Asis Gajadien benadrukte dat de regering diverse voorstellen heeft meegenomen. Er komen ook evaluatiemomenten. De wet is goed om te starten en de regering zal verantwoording afleggen in De Nationale Assemblee.
https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait