Oppenheimer schuldeisers ondersteunen derde toestemmingsverzoek

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

De erkende Creditor Committees (Comité) gevormd door een representatieve groep institutionele houders van Eurodollar-obligaties met vervaldatum in 2023 en 2026 (gezamenlijk de ‘Euro-obligaties’) uitgegeven door de Republiek Suriname, spraken hun steun uit voor het Derde Toestemmingsverzoek (Derde CS) dat uitstel vraagt van bepaalde betalingen van hoofdsom en rente, evenals andere verplichtingen onder de euro-obligaties. Sinds de lancering van de Derde CS op 19 maart, is de commissie in overleg geweest met Suriname om de voorwaarden van de Derde CS te herzien, om rekening te houden met de zorgen van obligatiehouders.

Het Comité verwelkomt het besluit van Suriname om de deadline te verlengen en de voorwaarden van het Derde CS te wijzigen, waardoor de autoriteiten tijd hebben gekregen om meer gegevens beschikbaar te stellen, zoals gevraagd door de commissie. Het Comité erkent de vooruitgang van Suriname in, en de toezegging om door te gaan met het verstrekken van dergelijke gegevens en de vernieuwde gegevens verzekering om rekening te houden met de inbreng van de commissie voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op personeelsniveau met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Gezien deze voortgang van het proces en de herziening van de beëindigingstrigger om een meerderheid van de obligatiehouders om de opschortingen verkregen onder het Derde CS in te trekken, zijn obligatiehouders van mening, dat Suriname zijn toezeggingen is nagekomen, waardoor de commissie bereid is om voor de Derde CS te stemmen.

Het Comité herhaalt de wens van obligatiehouders om in goed vertrouwen met Suriname in gesprek te gaan om overeenstemming te bereiken, zodat er oplossingen komen ter ondersteuning van de uitvoering van structurele hervormingen. Hierdoor worden chronische economische onevenwichtigheden aangepakt zodat er uiteindelijk duurzame groei wordt bevorderd. Het Comité onderstreept het belang van particulier kapitaal om Suriname te helpen in zijn inspanningen om zijn offshore olie/gasbronnen duurzaam verder te ontwikkelen en te beheren. Als zodanig zijn oplossingen te vergemakkelijken, waarbij een houdbare schuldpositie moet worden verankerd op een geloofwaardige schuldhoudbaarheidsanalyse en de beginselen van billijke lastenverdeling over alle categorieën crediteuren.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait