1 januari 2019 streefdatum invoering rij- en voertuigbelasting

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, gaf gisteren tijdens de openbare commissievergadering in De Nationale Assemblee (DNA) aan, dat de regering ernaar streeft om de rij- en voertuigenbelasting per 1 januari 2019 in te voeren. Volgens de minister hebben eigenaren van voertuigen voldoende tijd om zich voor te bereiden.
De Wet Rij- en Voertuigenbelasting was ingetrokken vanwege de government take, maar is sinds vorig jaar voor herinvoering ingediend bij het parlement. Volgens de prognose zal de regering op basis van de opgaven en het aantal verzekerde rij- en voertuigen van 2016, op jaarbasis een bedrag van SRD 105 miljoen aan extra gelden innen. Een ieder die gebruik maakt van de openbare weg, zal deze belasting moeten betalen. Het tarief hangt af van het gewicht van het voertuig. Het dagelijks gebruikmaken van rij- en voertuigen, zorgt volgens de minister voor de achteruitgang en beschadiging van de wegen. De minister zegt dat het de regering jaarlijks tientallen miljoenen kost om deze wegen te onderhouden. De rij- en voertuigenbelasting kan onder andere bijdragen aan het onderhoud van de wegen. De minister gaf aan dat de belasting niet in één keer betaald hoeft te worden. Betaling kan per maand, per kwartaal of half jaar. Bij de vaststelling van de tarieven is gebruikgemaakt van de inflatiecorrectiecijfers. De betalingsmogelijkheden zullen gecentraliseerd worden en alle betaaldiensten worden ingezet.
PL-parlementariër William Waidoe, vroeg of de verzekeringsmaatschappijen hier ook bij betrokken worden. Hoefdraad antwoordde dat de verzekeringsmaatschappijen al hebben aangeven niet bereid te zijn om de betaling ten behoeve van de staat te ontvangen. De minister deelde mee, dat de sticker methode reeds is uitgewerkt. Als een voertuig niet voorzien is van een sticker, betekent dit dat de wet niet wordt nageleefd. Het voertuig zal dan in beslag worden genomen.
Waidoe gaf verder te kennen dat heel wat dingen niet duidelijk zijn in ons belastingsysteem. Het is daarom heel verstandig om bij de hervorming ook te gaan kijken naar zaken die aangepakt moeten worden. Volgens Waidoe moet er meer transparantie komen over wat met de belastinggelden wordt gedaan. De volksvertegenwoordiger vindt het bedrag voor tractors veel te hoog. Hij pleit daarom ervoor dat tractors in deze wet kwijtschelding krijgen, gezien de infrastructuur in de landbouwgebieden niet worden aangepakt door de staat. Tractors worden met een transporttruck vervoerd. Hoefdraad is niet ingegaan op alle vragen van de parlementariërs, omdat hij daarvoor eerst met zijn ministerie gaat praten. Bij de volgende vergadering belooft hij in elk geval de antwoorden klaar te hebben.

 

-door Kimberley Fräser-

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait