NRA-rapport: “Corruptie heeft verlammend effect op aanpak smokkelhandel”

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Corruptie heeft een verlammend effect op de aanpak van smokkelhandel in Suriname. Vooral in het binnenland is er sprake van smokkelhandel, voornamelijk via de oost- en westgrens van Suriname, staat vervat in het rapport van de Nationale Risico Analyse (NRA), dat onlangs overhandigd is aan de regering en de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Smokkel wordt gezien als een winstgevende onderneming vanwege de aantrekkelijke prijsverschillen van producten vergeleken met de omliggende buurlanden. Door onder andere het ontbreken van een goed uitgeruste kustwacht en beperkte middelen bij het leger en de politie, hebben zowel de preventieve- als repressieve aanpak van smokkel weinig resultaat.

Zwart geld wordt in sommige gevallen rechtstreeks In de formele economie geïnvesteerd, voornamelijk in cash gedreven ondernemingen. Ondernemingen zoals casino’s, cambio’s, autohandelaren en geldschieters zijn volgens onderzoek, ondernemingen die zich goed lenen voor het witwassen van drugsgelden.

Omkoping en corruptie zijn diepgeworteld in diverse overheidsinstanties. Hierdoor kunnen criminelen handhaving, controle en sancties omzeilen en worden er uitzonderingen gemaakt bij overtredingen. Het is evident dat corruptie en omkoping een fundamentele ondermijning van de nationale handhaving en het controlemechanisme opleveren.

Corruptie en omkoping liggen aan het fundament van verscheidene criminele activiteiten in Suriname en vormen daardoor ook de grootste dreiging in de effectieve aanpak van money laundering, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie.

Suriname zal daarom money laundering, terrorismefinanciering, proliferatie en corruptie alleen effectief kunnen bestrijden als corruptie en omkoping institutioneel breed en duurzaam uitgeroeid worden, is een van de conclusies.

De werkgroep ‘Handhaving’ heeft aangegeven, dat dreigingen met hoge mate van impact op de interne organisatie bij handhavende en toezichthoudende instanties voornamelijk zijn: drugshandel, witwassen van drugsgelden, corruptie en omkoping, illegale goudhandel, belastingontduiking en smokkel.

Criminele netwerken infiltreren in handhavende en controlerende en of toezichthoudende instituten. Vervalsing van documenten, belastingontduiking, omkoping en corruptie, smokkel, deelname aan criminele organisaties en het verlenen van hand- en spandiensten zijn het gevolg van voornoemde gronddelicten.

De handhavende-, toezichthoudende- of regulerende actoren werken effectief bij de multinationals uit de goudsector, maar niet bij de kleinschalige goudsector. Toezicht en ordening bij kleine gouddelvers verlopen nogal chaotisch. De ordening van de kleinschalige mijnbouwsector is niet effectief te noemen. De toezichthouders komen moeilijk aan informatie en controle is er niet.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait