COMMENTAAR: Witwasdreigingen zorgwekkend

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

DE NATIONAL RISK Assessment (NRA) heeft uitgewezen dat drugsactiviteiten, corruptie, illegale goudtransacties en handel in tweedehandse auto’s de grootste bedreigingen vormen voor het Surinaamse financieel systeem. Tweedehandse autohandelaren en kleine juweliers zijn in het rapport aangemerkt als ‘hoog risico’ voor witwassen, omdat ze consequent hebben geweigerd mee te doen aan de NRA.

Deze analyse over de twee sectoren is snoeihard, maar rechtvaardigt een diepgaand onderzoek naar de onwil om mee te werken aan een analyse die mogelijke witwashaarden bloot moet leggen. Omdat er zoveel onduidelijkheid bestaat over geldstromen in het land was de risicoanalyse nodig en het komt op een moment waarop meer inzicht bestaat over de gevoeligheid voor witwassen van sommige sectoren.

Al geruime tijd bestaat de verdenking dat Suriname de andere kant opkijkt wanneer het gaat om het accommoderen van witwaspraktijken. Het is zorgelijk dat Suriname de kans loopt op de zwarte lijst geplaatst te worden, omdat het land zich niet houdt aan het internationale anti-witwasbeleid.

Het goede nieuws is dat Suriname wel vooruitgang kan boeken in zijn strijd tegen criminele activiteiten. Maar dat kan pas mits nauwgezet en voortvarend wordt gewerkt om het mes te zetten in de sectoren die het verderfelijk systeem in stand houden. Het rapport dat de NRA-commissie heeft geproduceerd is de basis om de bestrijding aan te pakken.

Verontrustend is de vaststelling dat door diepgewortelde institutionele corruptie, drugshandel in Suriname in stand wordt gehouden. Enigszins moedeloos is de gedachte dat criminele netwerken zijn geïnfiltreerd in overheidsinstanties en vrije doorloop hebben naar hun doel.

De grote vraag is of er hoop is de pakkans te vergroten door sterke, onkreukbare en betrouwbare handhavings- en controlerende of toezichthoudende instituten in stelling te brengen. De geschiedenis heeft geleerd hoeveel personen in hoge posities hand- en spandiensten hebben verleend aan criminelen. Vermoedelijk is een topje van de ijsberg door de mand gevallen, maar nog vele anderen zijn de dans ontsprongen. Dwars door de geledingen van instituten zijn hoge personen gevallen die zich hebben geleend voor drugshandel, corruptie en andere strafbare feiten.

Op het eerste gezicht heeft de NRA goed werk neergezet door het risicogehalte van onze economie bloot te leggen en aanbevelingen te doen om Suriname te behoeden van plaatsing op de zwarte lijst. Het eerste signaal is daarmee gegeven naar bonafide ondernemers toe die business willen doen met een land dat het serieus meent met het buitenspel zetten van criminele activiteiten. Voor binnenlandse 'krachten' is de evaluatie een waarschuwing wat hen te wachten staat als zij onder een hoedje blijven spelen met criminelen.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait