In zaak-Van der San; Procedure bouwvergunning gevolgd

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous next


Kortgedingrechter Clayton Wallerlei heeft de vordering van Eugène van der San afgewezen omdat hij het niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het ministerie van Openbare Werken (OW) niet conform de regels een bouwvergunning heeft verstrekt. De rechter wees vorige week de vordering tot schorsing van de bouwvergunning en het staken van de bouwwerkzaamheden af.

Van der San slaagde er niet in om de rechter te overtuigen dat OW de bouwvergunning verleende zonder dat de vereiste procedure voor het verkrijgen hiervan in acht is genomen. De kantonrechter oordeelde dat door eiser gestelde procedure van advisering van OW door de districtscommissaris reeds in 2019 is geschied, en dat het consulteren van de omwonenden heeft plaats gevonden. De rechter ging verder niet in op de overige stellingen en weren van partijen.

Wan Xiang Int. Si Fang Agency die een magazijn optrekt op de hoek van de Anamoe- en Granietstraat, zou volgens Van der San niet over een bouwvergunning beschikken die rechtsgeldig is verstrekt. Hij woont tegenover het pand in aanbouw en stelde dat de procedures niet zijn gevolgd en advisering niet heeft plaats gevonden. Aan de rechter werd onder meer gevraagd om de ondernemer te verplichten de constructie te stoppen totdat hij over een vergunning bezit die volgens alle regels is verkregen.

Het ministerie bleef bij het standpunt dat alle regels zijn gevolgd die gelden bij het verstrekken van een bouwvergunning. De onderneming - ook gedaagd door Van der San in deze rechtszaak - gaf aan dat zij zich heeft gehouden aan de gestelde voorwaarden die gelden voor een bouwvergunning. Van de districtscommissaris kwam op 17 oktober 2019 een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van het pand binnen. En op 18 november 2020 is in een akte aangegeven dat de overige buurtbewoners verklaren dat zij geen bezwaar hebben tegen de bouwactiviteiten.


https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait