Onderwijsminister Levens stopt meetmomenten zesdeklassers

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Marie Levens, heeft de meetmomenten in de zesde klassen stopgezet. De meetmomenten zijn bedoeld om na te gaan of de leerstof door de leerlingen is begrepen, zodat zij gemotiveerd zijn en thuis blijven oefenen. Volgende week zou de leerstof worden getoetst. “De minister heeft aangegeven, dat wij niet mogen toetsen en wij vinden dat heel erg jammer,” geven de schoolleiders aan in een brief.

Yuro Dipotaroeno, directeur Algemeen Vormend Onderwijs bij het MinOWC, zegt in gesprek met Suriname Herald dat de departementsleiding die meetmomenten niet wil, vanwege de schoolonderbrekingen en dat kinderen onterecht zullen worden getoetst. De gemiste leerstof moet op een goede manier worden herhaald. Er zal worden nagegaan, wat voor modaliteit toegepast kan worden.

De minister had al aangegeven, dat de toets van de zesde klas niet meer op de traditionele manier zal plaatsvinden. “Het heeft geen zin om nu te gaan toetsen op deze manier. We willen afstappen van kennisgericht toetsen en overstappen naar competentiegericht toetsen. Uit het hoofd leren van de lessen, het instampen van de leerstof, het onthouden van jaartallen en formules willen we niet meer hebben,” zegt Dipotaroeno.

“Aan de hand van een cijfer dat een kind heeft gekregen kun je niet zeggen dat het kind overgaat of blijft zitten. Het cijfer kan aantonen wat het kind nog nodig heeft om op het gewenste niveau te komen en daarvoor hebben we het curriculum ontwikkeld voor de competenties en vaardigheden waarover een kind moet beschikken,” merkt hij op.

Het personeel van het Examenbureau wordt momenteel getraind in het samenstellen van de toetsen, de manier waarop die zullen worden afgenomen en hoe de beoordeling zal plaatsvinden, legt Dipotaroeno uit. Binnenkort gaan de instructies voor de belanghebbenden de deur uit.

Er zal ook nog worden uitgelegd hoe het traject eruit zal zien. De departementsleiding wil namelijk voorkomen dat mensen ervan uitgaan dat met het doorstromen van leerlingen wordt bedoeld, dat die gemakkelijk overgaan. Dat zal niet het geval zijn. “We willen dat kinderen op de juiste manier worden beoordeeld en niet alleen op basis van een selectieve toets,” zegt Dipotaroeno.

Simone Awanna

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait