Serena Essed ontkent cliënt financieel te hebben benadeeld

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

"Wanneer er wordt gesteld dat ik geld zou hebben gestopt in mijn zak en daarvoor een berisping heb gehad, is dat niet meer dan een grote leugen en absoluut niet waar. Dat is helemaal niet aan de orde gekomen tijdens de tuchtzaak", zegt Essed. Hoewel de berisping geen consequenties voor haar beroep heeft, zal ze in hoger beroep gaan.

Zij legt uit dat ze rechtsbijstand geeft aan een cliënt die woningen verhuurt. Ze moet de achterstallige huur incasseren. Eén van deze huurders, een seniorenburger, heeft een dierbare van hem geld gegeven om zijn achterstallige huur te betalen. De achterstand was ongeveer tweeduizend euro.

De 'gemachtigde' van de bejaarde man heeft vijfhonderd euro betaald bij het advocatenkantoor. Deze afhandeling is gedaan door een financiële medewerker, die niet de juiste omschrijving van de betaling heeft neergepend. "Wat later bleek is dat de familie van de seniorenburger zich op het standpunt stelde dat die opa het volledige bedrag van tweeduizend euro had gegeven aan de gemachtigde. Echter had die maar vijfhonderd euro betaald, waardoor er nog een openstaande rekening was. De familie heeft aangifte tegen de gemachtigde gedaan bij de politie en hij is hierdoor opgesloten", vertelt Essed. Zij zegt hiervan niet op de hoogte te zijn.

De kwitantie beweert Essed niet te hebben gezien. "Bij ondernemingen zal de directie niet alle bonnen bekijken van alle kassatransacties", geeft de advocaat als voorbeeld aan. Er kwamen toen twee zaken aan de orde tussen de familie van de bejaarde man en de inverzekeringgestelde 'gemachtigde'. Het ging namelijk over de tweeduizend euro. De 'gemachtigde' wilde aantonen dat hij ten minste vijfhonderd euro had betaald. "Maar door de verschrijving op de kwitantie kon hij dat niet doen", zegt Essed. Om die reden heeft hij de advocaat voor het tuchtcollege gedaagd.

Er is beweerd dat partijen Essed probeerden te contacten, maar volgens haar is ze daarmee niet bekend en hebben ze daarvoor geen bewijs. "Het is absoluut niet waar dat mensen zeggen dat ik heb geweigerd zaken te corrigeren en dat is ook niet ter sprake gekomen tijdens de zittingen", benadrukt de berispte jurist. De 'gemachtigde heeft volgens haar tijdens de zitting erkend dat de kwitantie is uitgeschreven door een medewerker van het advocatenkantoor. Daarnaast is gebleken en bewezen dat de vijfhonderd euro is betaald aan de verhuurder.

Essed benadrukt evenwel dat ze eindverantwoordelijke is van wat onder meer personeelsleden uitvoeren. "Mede namens het kantoor heb ik mijn verontschuldiging aangeboden aan de gemachtigde voor het deel van verschrijving", aldus de advocaat.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait