Weer verkeerde kaart Suriname bij Nederlands reisadvies

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - Voor de twee keer in korte tijd heeft de Nederlandse regering een reisadvies over Suriname gelanceerd waarbij een verkeerde landkaart is gebruikt. In sommige kringen, ook door politici, wordt heftig gereageerd hierop. Mensen vragen zich af waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) geen acties hiertegen onderneemt.

De regering wordt laksheid en nonchalance verweten omdat niet bij Den Haag wordt geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Ook vraagt men zich af waarom Nederland als voormalig moederland zich niet houdt aan de landkaart en landsgrenzen die het koninkrijk op 25 november 1975 aan de toenmalige regering onder leiding van premier Henck Arron heeft overgedragen. Het is de Ware Tijd niet gelukt om een reactie te krijgen van Bibis-minister Albert Ramdin.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft in het reisadvies aan, dat er een vliegverbod geldt voor passagiersvluchten vanuit Suriname naar Nederland. "Het vliegverbod is er om te voorkomen dat nieuwe varianten zich verder verspreiden in Nederland. Vluchten voor repatriëring van reizigers met een Nederlands paspoort, buitenlanders met een verblijfsvergunning en niet-EU/Schengen-burgers met een 'Machtiging tot Voorlopig Verblijf' zijn uitgezonderd."

Ook zijn er uitzonderingen op het vliegverbod voor niet-Nederlandse EU-ingezetenen die een aantoonbare doorreis hebben en medisch personeel en patiënten. Ook zeevarenden die in het bezit zijn van een zeemansboekje zijn uitgezonderd als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. De uitzondering geldt niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart. Personeel dat werkzaam is in de luchtvaartsector en dat daarvoor reist in uitoefening van hun beroep, valt ook onder de uitzondering.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait