Parlementariërs samen met politie over straat tijdens lockdown

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De parlementaire COVID-19-commissie heeft zich zaterdagavond tijdens de lockdownuren in het veld georiënteerd om zelf getuige te zijn van de naleving van de COVID-maatregelen. Zij wilden ook zelf zien als het controlesysteem van de politie goed werkt. Sinds kort vindt de controle op dispensaties via een digitaal systeem plaats. Via dit systeem wordt gecontroleerd of personen die zich over straat bevinden daar toestemming voor hebben.

De controle vond plaats ter hoogte van het GoW2-pompstation aan de van het Hogerhuysstraat. De commissie onder leiding van de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee, en andere leden van zowel de coalitie als de oppositie zijn niet ontevreden over de manier waarop zaken worden uitgevoerd door het Korps Politie Suriname.

“Ik heb de parlementaire commissie uitgenodigd om de handhaving mee te maken. Het is goed dat ze ook meemaken hoe de handhaving in de praktijk aan toe gaat,” gaf minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie aan. Bij de veldoriëntatie met de parlementaire commissie zijn de gegevens van de minister ook gecontroleerd via het digitale systeem.

De parlementsvoorzitter en de overige DNA-leden hebben ook een rol te vervullen in het geheel. “Wanneer er evaluatiemomenten komen, kunnen we op basis van onze eigen oriëntatie de zaak beoordelen. Als wetgever hoeven we niet te wachten op wat de regering overbrengt. We zijn blij om te zien dat de handhavers alert blijven en hun best doen met de schaarse middelen die er zijn. We hopen dat de regering de middelen snel vrijmaakt,” zei Bee.

Assembleelid Rabin Parmessar vond het een goed idee om deelgenoot te zijn van deze veldoriëntatie. “We hebben punten waarover we gezamenlijk kunnen praten in DNA. Tijdens de oriëntatie hebben we gezien hoeveel mensen zich niet aan de regels houden. Op andere plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zien we dat er nog tijdens de lockdownuren een grote concentratie is van personen. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is. De lockdown moet op een verantwoorde manier geschieden en is geen verwijt,” zei Parmessar.

Simone Awanna

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait