Restitutie door SZF stagneert

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

PARAMARIBO - “Ik wil mijn geld. Ik kan niet meer wachten,” klinkt de emotionele Shalini* aan het loket van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) aan de Frederik Derbystraat. De gemoederen lopen hoog op. Er vloeien tranen. Dat mensen het moeilijk hebben rond te komen in deze barre economische tijd, uit zich in de praktijk onder ieders ogen. Klanten van de zorgverzekeraar die dringend hun geld terug moeten krijgen, kunnen daar niet te lang op wachten.

Shalini is moeder van vier kinderen van wie één met een verstandelijke beperking. Ze heeft het geld dringend nodig om luiers en voeding voor haar kind te kopen. Nog langer wachten is geen optie. Het gaat om een deel van de SRD 2.346 die ze heeft moeten bijpassen voor haar moeder om een nieuwe leesbril te kopen.

Op 20 december 2020 diende ze namens haar moeder de factuur in bij het SZF en kreeg een wachttijd van drie weken. "Ik had daar begrip voor." De verplichte machtiging om namens haar moeder op te treden was in orde. Nadat de opgegeven wachttijd was verstreken, bleek het geld niet te zijn overgemaakt en de vrouw ging terug naar het SZF om duidelijkheid. Daar werd haar gezegd dat de factuur nog niet is verwerkt.

Ze kreeg een nieuwe datum, 25 januari. "Waarom communiceren ze bij SZF niet goed en waarom duurt het zo lang?" uit ze haar ongenoegen tegen de Ware Tijd. "Hoe kan ik mijn kind nu verzorgen?" Op de nieuwe datum meldt ze zich weer en opnieuw krijgt ze een teleurstellende mededeling: men is nog niet zover om het geld over te maken. De teleurstelling wordt groter wanneer haar wordt gezegd dat ze niet SRD 900 krijgt, waarop ze recht meent te hebben, maar SRD 300.

Ze barst in tranen uit. "Hoe kan ik nou mijn pampers en voeding voor mijn kind met een verstandelijke beperking kopen. Dit kan niet. Ik heb mijn geld nodig." Ze wordt door de beveiliging gevraagd even plaats te nemen. SZF heeft door de Covid-19-situatie het declaratiesysteem moeten veranderen en is overgestapt van contante betaling naar overmaking via de bank, vertelt Marinus Starke, het hoofd van de afdeling Restitutie. Door de Covid-19-situatie worden namelijk minder mensen toegelaten in het gebouw. Ze moeten buiten wachten. "Dat is voor ieders veiligheid", legt Starke uit.

Over de kwestie Shalini zegt hij dat ze geen bankrekening had en dat daarvoor een machtiging geregeld moest worden om te kunnen ontvangen. "Die afhandeling duurt langer dan normaal", beweert Starke. Bij onenigheid met klanten wordt altijd de leidinggevende ingeschakeld om te voorkomen dat zaken uit de hand lopen. SZF heeft - om de vrouw tegemoet te komen - een noodmaatregel getroffen. "De Covid-19 'proof'maatregel van overmaken naar de bank hebben we losgelaten en de mogelijkheid geschapen dat zij haar geld cash kon komen halen." Dat heeft zij ook gedaan. Het is een uitzonderingsgeval. "Want de nood gaat ook aan ons niet zomaar voorbij. Ook wij weten dat mensen het moeilijk hebben", aldus Starke.

*Om redenen van privacy is voor een andere naam gekozen

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait