Kinderarbeid uitbannen alleen door gezamenlijke inspanning

Gepubliceerd op:

Bron: De Ware Tijd

Lees voor mij

Soewarto Moestadja lid van de parlementaire commissie Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en gewezen minister van Arbeid zegt dat het vraagstuk gezamenlijke of intersectoraal moet worden aangepakt. Niet alleen het ministerie is dus verantwoordelijk hiervoor. Ter illustratie noemt hij de kinderen die knippa op straat verkopen terwijl ze op school hadden moeten zijn. Hierin moet niet alleen de Arbeidsinspectie ingrijpen, maar ook de ministeries van Justitie en Politie en Onderwijs en Cultuur. Kinderen moeten namelijk terug in het onderwijssysteem. "Wanneer we praten over kinderarbeid bestrijden, moeten we ten eerste kijken naar de maatregelen die de overheid neemt. Er moet wetgeving zijn en er moet op worden toegezien dat die wordt nageleefd."

In 2018 is de wet Kinderarbeid goedgekeurd, maar dat is slechts het begin. De volgende stap is de handhaving en dat betekent handelend optreden. Moestadja weet dat het ook niet zo gemakkelijk is als het lijkt. Kinderarbeid is een complex vraagstuk. Er moet met verschillende zaken rekening worden gehouden, waaronder het cultureel aspect en de arbeidsmarkt. Hoe zit het met de inzet of bijdrage van kinderen in de verschillende culturen? Kinderarbeid moet ook in relatie worden gebracht met de situatie op de arbeidsmarkt.

Uit cijfers van de Multiple Indicator Cluster Survey die in het eerste kwartaal van 2020 zijn bekendgemaakt, blijkt dat landelijk zes procent van kinderen tussen vijf en zeventien jaar betrokken zijn bij enige vorm van kinderarbeid. Het landelijke percentage bij jongens is acht procent en bij meisjes vijf. De survey is een onderzoek waarmee de situatie en het welzijn van vrouwen en kinderen wordt gemeten.

Een belangrijk doel van het internationaal jaar voor het uitbannen van kinderarbeid is om regeringen aan te sporen actie te ondernemen om het streefdoel 8 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen. Dit gaat om onmiddellijk effectieve maatregelen nemen om dwang- arbeid uit te bannen, moderne slavernij en mensenhandel te beëindigen en het verbod en de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid veilig te stellen. Dit houdt ook in het stoppen van de werving en inzet van kindsoldaten. Eén op de tien kinderen wordt getroffen door kinderarbeid. In de afgelopen vijftien jaar zijn bijna honderd miljoen kinderen uit kinderarbeid gehaald: van 246 miljoen in 2000 naar 152 miljoen in 2016.

De Covid-19-crisis heeft voor extra armoede gezorgd onder kwetsbare groepen en heeft vrouwen, mannen en kinderen kwetsbaarder gemaakt voor uitbuiting. De sluiting van scholen heeft de situatie verergerd en vele miljoenen kinderen werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait