Bond AZP en team Volksgezondheid bespreken knelpunten

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Het terugdringen van de onderbezetting, het wegwerken van de scheefgroei, het instellen van een overlegorgaan voor personele aangelegenheden en Raad van Commissarissen (RvC) zijn enkele knelpunten die de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) en een team onder leiding van de directeur Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, hebben besproken. De bespreking heeft vier maanden na een gesprek met minister Amar Ramadhin, op 21 januari plaatsgevonden.

Er is een algehele personeelsstop door de regering aangekondigd. Volgens de vakbond raakt het personeel van diverse afdelingen overwerkt door deze onderbezetting. De ABPLAZ heeft de minister geadviseerd om de mogelijkheid te bekijken voor het overplaatsen van geselecteerde ambtenaren, die niet ingezet kunnen worden op andere ministeries naar het AZP. Er hoeft dan geen nieuw personeel aangetrokken te worden. Van belang is wel dat intern voor AZP-personeel de mogelijkheid geschapen wordt te reflecteren naar vacatures, schrijft ABPLAZ in een persbericht.

Ook het wegwerken van de scheefgroei in het AZP is aan de orde gekomen. In het ziekenhuis is er volgens de bond een dualistische situatie als het gaat om het aantrekken van personeel. Hierdoor is er een scheefgroei ontstaan in de lonen, wat voor veel ontevredenheid zorgt onder het personeel. Voorgesteld is te komen tot uniforme regels met betrekking tot een loonstructuur, die moet leiden tot een eenduidige loonreeks.

Achterstallige tegoeden
Het toekennen van achterstallige tegoeden aan het personeel, waaronder ook vervoerstoelage is ook aangekaart. Hiervoor dringt het personeel al vanaf begin deze maand aan bij het bestuur. Echter moet de minister vanwege het ontbreken van de RvC, toestemming verlenen aan de AZP-directeur voor het uit betalen hiervan. Afgesproken is dat dezelfde dag van de gehouden meeting deze materie onder de aandacht van de minister gebracht zou worden.

De bond spreekt van een constructief gesprek met het team. Er is afgesproken dat partijen op 11 februari weer bij elkaar komen om de resultaten te bespreken. Vanaf de vorige regering dringt de ABPLAZ erop aan bij de minister van Volksgezondheid om tot structurele oplossingen voor diverse problemen binnen het AZP te komen.

Op 29 april 2020 is de ABPLAZ uit de de meeting met de gewezen minister gestapt, omdat deze zeer partijdig was. Het personeel heeft vanaf toen besloten in beraad te gaan. Op dat moment is er niet gekozen voor algehele acties, omdat de COVID-19-pandemie toen pas haar intrede deed. Ook hiervan is de huidige minister van Volksgezondheid in kennis gesteld.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait