VSB vraagt bijdrage bedrijven in terugbrengen hoge aantal COVID-19-besmettingen

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft haar leden opgeroepen om een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het hoge aantal COVID-19-besmettingen. Zoals blijkt uit de verklaringen van de medische autoriteiten is de situatie in Suriname zorgelijk en komt het zorgstelsel verder onder druk te staan. Vooralsnog lijkt het er niet op dat op kort termijn dit beeld zal veranderen, schrijft de organisatie in een persbericht.

Volgens de VSB moet Suriname zich net als de rest van de wereld zorgen maken over de onbekendheid van het virus en de mogelijke gevolgen. De organisatie is bezorgd over de opkomst van gemuteerde virussen, waaronder de Braziliaanse mutant. De onbekendheid met dit virus noodzaakt ons om extra voorzichtig te zijn.

Zoals aangekondigd lijkt een periodieke lockdown onvermijdelijk. De VSB blijft echter de aandacht vragen van de regering voor de implicaties van een weekend of total lockdown voor de samenleving. Met name worden de kleine zelfstandigen die niet van een inkomen gegarandeerd zijn, onevenredig getroffen als zij niet kunnen of mogen arbeiden.

Tegen lockdown
De VSB is daarom in beginsel tegen een lockdown en vraagt daarom heel nadrukkelijk dat de deskundigen het advies goed overwegen, met inachtneming van de sociaal-maatschappelijke en economische aspecten van een lockdown. Mocht de overheid echter toch besluiten om een lockdown in te stellen, dan zal de VSB proberen haar bijdrage te leveren om te voorkomen dat de lockdown onnodig zwaar weegt op de private sector.

Advies
Uit de analyses is gebleken dat een deel van de besmettingen plaatsvindt op de werkvloer. In dit kader en vooruitlopend op mogelijke strengere maatregelen, adviseert de organisatie alle bedrijven en natuurlijke personen in de private sector om ook hun bijdrage te leveren aan het terugbrengen van het hoge aantal besmettingen.

Op welke manier kunt u uw bijdrage leveren:
– Laat uw (administratief) personeel zoveel als mogelijk van huis uit werken om zodoende de kans op besmetting op de werkvloer te verkleinen.
– Hou dagelijks Toolbox talks met uw medewerkers om ze te herinneren aan de belangrijkste wapens die wij hebben in strijd tegen een besmetting:
• Draag een mond- en neusbedekking
• Was uw handen regelmatig
• En houdt afstand daar waar dat mogelijk is op de werkplek
• Daarnaast, ventileer de ruimtes, inclusief auto’s waarin uw medewerkers zich bevinden
• Probeer zoveel als mogelijk ‘home delivery’ te promoten en of het ophalen van goederen.

Op de telecombedrijven doet de VSB een extra beroep om ook de komende week hun dienstverlening te maximaliseren gelet op de verwachte toename van dataverkeer. “Wij moeten dit samendoen en eenieder moet een bijdrage leveren,” schrijft de VSB.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait