Transformatie Openbare Werken door implementeren beleidsplannen

Gepubliceerd op:

Bron: Waterkant

Lees voor mij

Bij het aantreden van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), zijn wegens urgentie en brandende vragen, enkele werkgroepen geïnstalleerd, die het reilen en zeilen op de departementen moeten rapporteren naar hem. Heel binnenkort zullen deze werkgroepen op houden met bestaan. Een van ze is al ontbonden namelijk de commissie belast met personeel organisatorische zaken.

De minister heeft in kader van verordening op het ministerie, beleidsplannen geïmplementeerd. Het streven van Nurmohamed is, dat elk personeelslid ongeacht rang zijn bijdrage zal leveren bij het ontwikkelen van de beleidsplannen. Aan de hand van de activiteiten is samen met de deskundigen een beleidsplanmatrix opgesteld. Deze matrix bestaat uit 15 beleidsgebieden die onderverdeeld zijn in sub-maatregelen.

Volgens de bewindsman was OW van vroeger alleen voor het uitvoeren van projecten, er werd nooit gesproken over het maken van beleid voor zo een post. Want elke post kost ook wat geld. De minister heeft enkele zaken toegelicht zoals; de missie, de visie, de taakstelling van OW, het beleid van gebouwen, het maken van een organogram (deelorganogram), management etc.

Verder zijn de afgelopen jaren mensen selectief gekozen van uit het ministerie om zitting te nemen in commissies waarmee de minister ook geconfronteerd werd. Dus in het vervolg zal dit transparant gebeuren en een ieder zal eens deel mogen nemen in zo een commissie.

De minister geeft verder aan dat personeelsleden zich mogen opgeven voor welke beleidsmaatregelen ze hun bijdrage willen leveren. Volgens hem zal een ieder ingezet worden, ook de mensen die bijkans tien jaren aan een kant gezet waren en niets te doen hadden zullen hun bijdrage kunnen leveren.

Het systeem houdt in dat voor elke activiteit enkele personeelsleden ingezet zullen worden. Het kan variëren van een tot drie of zelfs meer. Zij zullen de trekkers zijn van het project en met voorstellen moeten komen. Deze zal dan verder met de rest van de personeelsleden uit gewerkt worden.

“Op elk gebied zullen er veranderingen komen. Zo ook bij het krijgen van bepaalde functies. Men moet kunnen rouleren met de functies en niet veertig jaren lang op een zelfde post blijven werken. Een ieder die geschoold is en aan de eisen voldoet moet eens een keer aan de beurt komen,” aldus de minister. Bepaalde activiteiten zijn reeds gestart, waaronder “het meldpunt voor fraude”.  

Nurmohamed tracht zoveel mogelijk persoonlijk aanwezig te zijn bij alle OW-projecten in Suriname. “De mensen die niet gaan willen werken of luisteren, zullen het ook merken, ze gaan plaats moeten maken voor anderen die wel willen werken,” geeft de bewindsman tenslotte aan.

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait