De leugen regeert (deel 3)

Gepubliceerd op:

Bron: Starnieuws

Lees voor mij
loadingfoto
previous Assembleelid Jennifer Vreedzaam next


(Ingezonden)

Recent hebben wij vernomen dat de BaZo kaarten zijn verlengd tot eind februari. De geweldigheid waarmee dit nieuws is overgebracht, leek alsof de oppositie die kaarten vervallen had verklaard. De huidige coalitie lijkt helaas vergeten te zijn dat de regering reeds een aanvang had gemaakt met de intrekking die kaarten en bij monde van de vicepresident, die kaarten per eind december van rechtswege vervallen waren verklaard.

Er was een structuur en een geautomatiseerd bestand bij het SZF, van waaruit al die kaarten automatisch verlengd konden worden. Maar die structuur moest kapot worden geslagen. Mijn inziens wil deze regering terug naar het oud systeem van on- en minvermogen kaarten, waarbij er zwaar politiek bedreven zal worden met een basisrecht van het volk.

De BaZo kaarten zijn slechts voor 2 maanden verlengd. Aan de andere kant heeft de regering per 8 januari alle subsidies die de ziekenhuizen kregen om medicamenten aan te schaffen, stopgezet. Noch de ziekenhuizen, noch BGVS zullen nu subsidie ontvangen voor de aanschaf van medicijnen. De vraag is “wie zal betalen voor de medicijnen”? De overheid betaalde voor de burger. Indien de overheid niet meer betaald, is het logisch dat de burger zal moeten betalen. De minister van VG moet dan niet spreken van een dolksteek in de rug van BGVS door de vorige regering, maar van een slachting en opoffering van de patiënten door deze regering. Die gaan immers dood als zij niet kunnen betalen voor de medicamenten. De vorige regering betaalde wél die subsidie voor de burger.

We zijn in een pandemie met een 2e golf van Covidbesmettingen. Wij hebben gezien dat de regering zelf aangeeft een tekort te hebben aan medisch personeel, maar toch ervoor kiest al de Cubaanse artsen terug te sturen naar hun land van herkomst. Dit ondanks protesten van de lokale bevolking.

Regering Bouterse/Adhin had een basis gelegd om meer Surinaamse studenten een medische opleiding te laten genieten in Cuba. De huidige regering heeft die studenten behoorlijk gefrustreerd en ook deels teruggehaald. In deze periode waar de zorg meer dan ooit gedecentraliseerd moest zijn, zien wij dat alle Huisartsenpraktijken (HAP’s) gesloten zijn. Ook de zorg vanuit het Ziekenhuis Marwina en Atjoni is enorm afgeschaald. De vraag is; wiens belang dient deze regering? Denk door en u zult het antwoord hebben. Bij deze regering staat niet de mens centraal, maar het geld.

Terwijl het leven van de Surinaamse burger geen prioriteit geniet, hebben we ook ervaren hoe de omschrijving van “essentiële diensten” - midden in de 2de golf van besmettingen - is gewijzigd, om vrienden te accommoderen. De gezondheidssector is er na al de verkiezingsbeloften, niet beter van geworden. Integendeel zien wij hoe de zorg gecommercialiseerd wordt en hoe burgers de meest primaire gezondheidsvoorzieningen ontberen. Op dit moment mogen ze tot eind februari nog leven, indien de medicamenten beschikbaar zullen zijn. Anders zijn ze ten dode opgeschreven.

Ook de 2e golf van Covid-19 was verwachtbaar, maar er moest door de minister van BIBIS gelogen worden om de feestbeesten gelieerd aan de top van de regering te beschermen. Op geen enkel manier moest de stijging geschoven worden in hun schoenen. De schuld moest gezocht worden bij de ongehoorzame burgers. De regering en met name de president rept geen woord over de sterke stijging van het aantal Coviddoden. Een echte vader des vaderlands zou zijn volk moeten toespreken. Ook het ontslagbeleid roept veel vragen op.

De informatiestroom vanuit leden van het Covid team naar de pers, klopt van geen kanten. Mensen hoesten nog en worden desondanks ontslagen, mensen worden slechts 2 dagen in isolatie gehouden en daarna heengezonden. Alleen in Suriname genezen Corona patiënten sneller dan het wereld record van Usain Bolt.  Hoe meer mensen besmet raken, hoe sneller mensen genezen; maar als de besmettingen afnemen, ziet u dat die genezing niet meer met dezelfde snelheid plaatsvindt. Hoe opmerkelijk en opvallend is dat niet. Maar ook hier moet de leugen goed ingepakt en verkocht worden aan het volk.

Terugkomend op de BaZo kaarten die slechts voor 2 maanden verlengd zijn, lost het probleem niet structureel op. Na twee maanden stort u weer duizenden burgers in een avontuur, waarbij zij niet weten wat hen te wachten staat. Hoe zullen zij de verhoogde kosten betalen? Hoe moeten zij aan het geld komen om voor primaire medicijnen te kunnen betalen? Laat u hen leven. Geef hun die zekerheid!!! Verleng alle kaarten structureel zolang deze pandemie voortduurt.

DNA-lid van de NDP-fractie
Jennifer Vreedzaam

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait