‘Crisis- en herstelplan niet gemakkelijk, maar acceptabel voor burgers’

Gepubliceerd op:

Bron: De West

Lees voor mij

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, hield gisteren de VES Nieuwjaarsrede. Vanwege COVID-19, werd de rede van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), dit jaar virtueel gehouden. De minister sprak met name over het Crisis- en Herstelplan (CHP), dat de regering zal uitvoeren en dat tot doel heeft de financiële en economische crisis tegen te gaan. “Ik mag u aangeven, dat dit plan niet gemakkelijk is. Er zitten behoorlijk zware herstelmaatregelen in, maar dat wil niet zeggen, dat deze voor de burgers onacceptabel zullen zijn. Er komt parallel ook een uitgebreid programma van sociale maatregelen. Deze minister zal niet accepteren dat kwetsbare groepen door armoede ten onder gaan’’, aldus de minister. Achaibersing sprak over de financieel-economische uitdagingen van 2021. Hij zei dat onafhankelijke deskundigen hebben uitgerekend, dat als het vorige beleid voortgezet zou worden, de USD koers nu zou stijgen tot SRD 52 en in 2050, al op SRD 331 zou zitten. De consumentenprijzen zouden met 91 procent stijgen dit jaar, de inflatie zal de komende jaren telkens boven 60 procent komen. ‘’Een voortzetting van het oude beleid is dus geen optie’’, zei Achaibersing.

Er is in de afgelopen maanden gewerkt aan een CHP dat de economie en de financiën zodanig in balans moet brengen dat duurzame groei weer mogelijk wordt.

Volgens Achaibersing zullen er in de eerste jaren te weinig inkomsten beschikbaar zijn om de noodzakelijke beleidsmaatregelen zelf te financieren.

Er zal daarom hulp gezocht worden bij internationale financiële instellingen en donoren. Achaibersing gaf aan dat de schuldenlast van Suriname te groot is. ‘’We komen er niet uit, of we komen onze schuldverplichtingen na en komen betalingen van ambtenaren en essentiële diensten in gedrang of we betalen salarissen en subsidie, maar kunnen onze schulden niet betalen. Vele huishoudens zijn van overheidsinkomsten en subsidie afhankelijk. Als wij niets doen, zullen wij verarmen. De regering zal het crisis- en herstelplan uitvoeren”, stelde Achaibersing.

Er zullen delen van het CHP worden opgenomen in het IMF-programma. Het plan omvat een samenhangend pakket aan maatregelen met als doel de neergang van de economie te keren, het proces van verarming van de bevolking te stoppen en richting duurzame groei en ontwikkeling te gaan. Naast dit plan zal er ook een Meer-jaren Ontwikkelingsplan (MOP) ontwikkeld worden dat het accent zal leggen op hervormingen en heroriëntatie. Beide plannen zullen volgens Achaibersing, slechts vruchten afwerpen als er sprake is van goed bestuur, gedegen en snelle wetshandhaving, sterke instituten en goed werkende controlemechanismen

Met de uitvoering van het CHP zal de economie op termijn herstellen. In 2021 zal de inflatie nog hoog zijn, maar daarna zal het dalen tot de norm van beneden 10 procent. Het bbp zal in 2021 nog 2 procent negatief zijn, maar veel minder dan de 12,5 procent daling in 2020. Vanaf 2021 zal de groei weer oppakken.

De lopende rekening van de betalingsbalans is al positief en zal dat ook blijven. De deviezenreserve groeit weer en de koers van de SRD zal vanaf 2022 stabiel zijn. Het begrotingstekort van 17,6 procent in 2020, zal in 2023 omgeslagen zijn in een klein overschot. Rentebetalingen en schuldaflossingen worden van 2021 tot beheersbare proporties teruggebracht.

De schuldenquote van 130 procent zal nog dit jaar dalen tot onder 100 procent en zal in 2024 binnen de 60 procent norm gebracht zijn.

In het CHP zijn 140 beleidsmaatregelen en projecten opgenomen die in de komende 2 – 3 jaar uitgevoerd moeten zijn. De grootste inspanning moeten in dit jaar geleverd zijn. Achaibersing benadrukte dat geen enkele maatregel die de regering neemt, is voorgeschreven door het IMF.

‘’De maatregelen zullen met of zonder IMF uitgevoerd worden om de economie op orde te brengen’’, aldus Aichabersing. Na de nieuwjaarsrede werd het CHP aan VES-voorzitter Winston Ramautarsing aangeboden. Aan de VES is gevraagd het CHP te bestuderen en van commentaar voorzien, waarna de regering de opmerkingen met de VES zal bespreken en waar nodig in het plan opnemen. Alle belanghebbenden zullen in de loop van deze week het CHP van de regering ontvangen voor feedback.

door Priscilla Kia

 

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait