Admiraal Faller noemt Suriname belangrijke en gewaardeerde regionale veiligheidspartner

Gepubliceerd op:

Bron: Waterkant

Lees voor mij

Voor admiraal Craig Faller van de Verenigde Staten van Amerika is het een eer dat hij woensdag 13 januari 2021 een bezoek heeft kunnen brengen aan de Republiek Suriname. Hij benadrukt dat Suriname een belangrijke, maar bovenal zeer gewaardeerde veiligheidspartner is in de regio.

“Wij hebben vandaag gewichtige veiligheidsvraagstukken kunnen bespreken. Ik spreek bijzondere dank uit aan het staatshoofd van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi en de Surinaamse minister van Defensie en haar team voor dit succes” aldus de admiraal.

Tijdens de ontmoeting met minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie is er een breedvoerig werkoverleg geweest. De Amerikaanse legertopper geeft aan dat de discussies waren gericht op mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden, waaronder het tegengaan van transnationale dreigingen, het delen van informatie, uitwisselingen en capaciteitsopbouw op het gebied van defensie en veiligheid.

“Suriname is een gewaardeerde buur, gerespecteerde partner en betrouwbare vriend. Dit bezoek is een cruciale stap voorwaarts in ons duurzaam partnerschap. De defensiesamenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is historisch en gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen”, aldus admiraal Craig Faller. 

Faller heeft aangekaart dat de aanhoudende coronapandemie ook invloed heeft op verschillende aspecten van veiligheid in de regio. De ‘Southern Command’ heeft daarom gemeend om de regio te ondersteunen en te voorzien van medisch apparatuur en additionele tools om COVID-19 beheersbaar te houden.

Uit handen van de admiraal hebben president Santokhi en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid een schenking ontvangen van medisch apparatuur die ongeveer 600.000 Amerikaans dollars waard is. “COVID-19 heeft ons alleen maar geleerd hoe belangrijk het is om samen te werken”, accentueert Faller.

Volgens minister Mathoera is dit een goed moment geweest om de admiraal persoonlijk te bedanken voor de ondersteuning op onder andere het gebied van capaciteitsversterking en de ondersteuning aan ons Nationaal Leger. Van dit bezoek is meteen gebruik gemaakt van de gelegenheid om enkele prioriteiten en uitdagingen op het gebied van veiligheid te bespreken. Vanuit Suriname is gevraagd om de defensiesamenwerking uit te breiden. Ook is ondersteuning in de empowerment van vrouwen gevraagd om hen de mogelijkheid te geven topfuncties binnen het leger te bekleden.

Tijdens de ontmoeting tussen de bewindsvrouw en de Amerikaanse functionaris zijn overeenkomsten die al getekend waren verder geïmplementeerd, waaronder de Maritieme Overeenkomst tussen Suriname en Amerika. Ook zal er meer inhoud en uitvoering gegeven worden aan concrete acties en plannen om daadwerkelijk de veiligheid op een hoger niveau te brengen. Ook zijn enkele nieuwe overeenkomsten aangeboden op het gebied van informatie-uitwisseling en zal Suriname ondersteuning krijgen van de VS voor wat betreft een Vessel Monitorings Programma om de illegale visserij tegen te gaan. 

Suriname heeft ook ondersteuning gehad in de strijd om het COVID-19-virus de kop in te drukken. “Wij zijn Amerika daar heel erkentelijk voor”, zei de minister. “Dit virus heeft wereldwijd veel schade aangericht en veel mensenlevens zijn te betreuren, maar je ziet toch dat landen elkaar ondersteunen in de strijd tegen dit virus. In tijden van crisis gaat het erom wat we voor elkaar kunnen betekenen om elkaar te ondersteunen.”

https://www.shoeket.com

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait