Voormalig president Venetiaan krijgt hoogste onderscheiding

Gepubliceerd op:

Bron: Suriname Herald

Lees voor mij

Voormalig president Ronald Venetiaan heeft tijdens de decoratieplechtigheid in verband met 45 jaar Srefidensi de hoogste onderscheiding ontvangen van president Chan Santokhi. Hij werd benoemd tot drager van het Grootlint in de Ere Orde van de Gele Ster van de Republiek Suriname. President Santokhi gaf tijdens deze plechtigheid aan, dat de ceremonie enigszins is aangepast vanwege de COVID-19-situatie.

In het verleden werden grote groepen personen in een keer gedecoreerd. Nu is ervoor gekozen om kleine groepen van personen te decoreren, die zijn opgedeeld in twee groepen. De gedecoreerden zijn allemaal voorgedragen door verschillende organisaties, omdat zij op hun wijze een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname en of ontwikkeling van een dienstsector. Het gaat ook om personen die een bijdrage hebben geleverd voor een organisatie die hen heeft voorgedragen.

Santokhi gaf aan dat het Kabinet van de President ook personen heeft voorgedragen. Vanaf zijn aantreden is hij meteen in overleg getreden met de commissie belast met het geven van adviezen voor decoraties om na te gaan wat tot nu toe het gevoerde beleid is geweest. Volgens Santokhi was opvallend dat het een groep betrof van tussen de 650 en 750 personen die gedecoreerd werden op jaarbasis.

De regering heeft gemeend het aantal personen dat jaarlijks wordt gedecoreerd aan te passen. De aanpassing is begonnen met de samenstelling van de commissie, die uitgebreid is van vijf naar elf personen. Het gaat om personen met een breed draagvlak in de samenleving. De criteria om gedecoreerd te worden zijn aangescherpt. Dit moet ervoor gaan zorgen dat op basis van de criteria en voordrachten personen gedecoreerd worden.

Het decoreren van personen zal niet alleen rond de onafhankelijkheid van Suriname plaatsvinden. Santokhi licht toe dat bepaalde organisaties voordrachten doen op basis van hoogtijdagen van die organisaties. Recent was dat het geval bij de Surinaamse Voetbalbond. De decoratie wordt dan gegeven op de hoogtijdag van die organisatie om te zorgen dat het een toegevoegde waarde heeft van die dag en zodat meer personen van die organisatie betrokken kunnen worden bij zo’n heuglijk feit.

De voordrachten voor decoraties dit jaar hebben een breed draagvlak in de samenleving en het betreft personen uit verschillende lagen van de samenleving, verschillende sectoren en verschillende beroepsgroepen en doelgroepen.

Vishmohanie Thomas

Bekijk origineel bericht

 

Nieuwsberichten van vandaag

Bekijk alle nieuwsberichten

Wait